Noslēdzies projekts “Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” 1

Noslēgušies būvdarbi Mēru muižas atjaunotājā verandā. Pārbūves darbus veica uzņēmums SIA “Premium Properties”.

Būvdarbi norisinājās projekta “Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” ietvaros, ko Smiltenes novada dome iesniedza Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta pieteikums guva atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta mērķis ir atjaunot Mēru muižas verandu tās vēsturiskajā skatā. Mēru muižā izvietotā Smiltenes novada muzeja darbība ar katru gadu kļūst aktīvāka, veranda kalpos apmeklētāju piesaistei, izstāžu eksponātu izvietošanai, āra mācību stundu organizēšanai, pasākumu organizēšanai un citiem pasākumiem. Realizējot projektu, tiks palielināta lauku iedzīvotāju drošumspēja, kā arī vietas potenciāls un pievilcība, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta kopējās būvdarbu izmaksas ir 84 967,35 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 45 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Komentāri 1

Someone 1

80 000 tūkstoši, laba nauda. Tomēr pietrūka naudas brūnas krāsas notekcaurulēm, kas izskatītos daudz labāk un nemanāmāk.
Labi jau ka atjaunoja, tās skats bija kā jau sētas verandai, kuru liela daļa muižas apmeklētāju nemaz nepamanīja. Gribētos gan redzēt vēsturisku fotogrāfiju vai tā laika rasējumu šai verandai, pēc kura atjaunoja vēsturiskā izskatā.
Komentāru gan rakstu ne jaunās verandas apburts, bet interesē vai lieliskais objekts muižas priekšā vēl jo projām tur ir. Nē, nē , ne jau skaistais ozols, kas sānos aug un augs vēl ilgi. Es domāju to objektu, kas visās muižas bildēs ir redzams un noteikti visi, kas kaut reizi gribējuši muižu nofotografēt tā skaisti, to tagad atceras. Jā tas pats skaistais elektrības stabs, kas kā liela pumpa uz skaistas meitenes vaiga, tur stāv visus gadus. Man personiski lielāks prieks būtu bijis ja paziņotu, ka stabs ir novākts un vadi ierakti zemē, nekā jaunā veranda. Varbūt tas ir izdarīts neesmu kādu laiku bijis pie muižas...

pirms mēneša, 2021.03.19 23:43

Smiltene