Notiks publiskā sanāksme par Pils ielas 9 kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādi

Smiltenes novada dome un dizaina birojs SIA “H2E” trešdien, 16.jūnijā, plkst. 12.00 rīko publisku sanāksmi tiešsaistes platformā “Zoom” par pašvaldības īpašuma Pils ielas 9, Smiltenē kvartāla dizaina un telpiskās attīstības stratēģiju, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar esošo situāciju un iespējamiem attīstības virzieniem.

Publiskajā sanāksmē dizaina birojs SIA “H2E” iepazīstinās ar līdz šim paveikto: 1) vispārējo situācijas analīzi un līdzvērtīgiem piemēriem Latvijā un Eiropā; 2) kvartāla nākotnes perspektīvām un attīstības virzieniem, t.sk arī no vietas telpiskās perspektīvas – kāds ir esošo ēku raksturojums un kuras ēkas ir saglabājamas; kādas ir definētās mērķauditorijas, lietotāji un iespējamās ēku izmantošanas funkcijas, kapacitāte; izstrādātiem kvartāla dizaina mērķiem, lai definētu konkrētus attīstības virzienus.

Lai pieteiktos sanāksmei, nepieciešams aizpildīt elektronisko anketu līdz 14.06.2021. plkst. 17.00, kas ir pieejama ŠEIT. Sanāksmes piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku e-pastiem vienu dienu iepriekš. Ja ir kādi jautājumi,  lūdzam sūtīt tos uz e-pastu: [email protected] vai sazināties ar Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju, tālr. 27001449.

Esošā Pils ielas 9 teritorija ir uzskatāma par degradētu, tajā atrodas 8 ēkas, kuras ir sliktā tehniskā stāvoklī un bez komunikācijām. Pašvaldība nekustamo īpašumu iegādājās 2020.gada sākumā no fiziskas personas ar mērķi attīstīt šo teritoriju pašvaldības autonomo funkciju vajadzībām.

Pils iela 9 atrodas Smiltenes centrā – skaistā, ar vēsturisku slāņojumu bagātā vietā, blakus Vidusezeram, Vecajam un Jaunajam parkam, Kalnamuižas vēsturiskajam kompleksam. Vēsturiski šajā teritorijā (1966. gads –1993. gads) atradās  metālapstrādes rūpnīca „Abula”, vēlāk saimniecības izstrādājumu kombināts “Smiltene”, kur ražoja pedāļspaiņu, lāpstiņu, dārza kapļu un ugunsdrošības inventāru.

Šā gada maijā veiktajā aptaujā no iedzīvotājiem visvairāk priekšlikumi tika saņemti par to, ka šajā teritorijā vēlas redzēt kafejnīcu vai restorānu, bibliotēku, jauniešu centru, daudzfunkcionālu zāli izstādēm un konferencēm, koprades telpas, telpas semināriem un meistarklasēm, telpas uzņēmējiem, savukārt nevēlas šajā vietā redzēt spēļu zāli, lielveikalu, ražošanas telpas. Plašāk par to iepriekš rakstījām ŠEIT.

Atgādinām, ka izstrādāto dizaina stratēģiju paredzēts izmantot kā pamatdatus kvartāla būvniecības ieceres projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai, iepirkumu rīkošanai un finansējumu piesaistei.

Aicinām iedzīvotājus līdzdarboties un piedalīties sanāksmē!

Smiltene