Notiks Smiltenes novada domes sēde

Šodien, 26. augustā, domes sēdē strādās Smiltenes novada deputāti. Viņi izskatīs vairāku pašvaldības saistošo noteikumu projektus.

To klāstā ir arī saistošie noteikumi "Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Smiltenes novada teritorijā".

Novada domes juriste Sanita Mickeviča skaidro, ka pēc stāšanās spēkā šis dokuments noteiks, kādos gadījumos pašvaldība var atteikt alkohola tirdzniecību izbraukumā dažādos pasākumos. "Piemēram, ja pasākuma mērķauditorija ir bērni un jaunieši, ja tiek rīkots reliģisks pasākums un tamlīdzīgi," komentē S. Mickeviča.

Deputāti arī spriedīs par grozījumiem pašvaldības šā gada pamatbudžetā, par izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības iestāžu grupās Smiltenes novadā, par novada pašvaldības uzņēmuma SIA "Līvena aptieka" filiāles izveidošanu Palsmanē, līdzdalību vairākās programmās un citiem jautājumiem.

Deputāti arī izskatīs iedzīvotāju iesniegumus par pirmpirkuma tiesībām, adrešu un nosaukumu piešķiršanu, nekustamo īpašumu sadalīšanu, zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu un citus jautājumus.

Smiltene