Novēl arī turpmāk strādāt novada un valsts labā

Ar vēlējumiem arī turpmāk rūpēties par Latvijas izaugsmi ir aizvadīta valsts 92. dzimšanas diena. Smiltenes novadā svētkus svinēja jubilejas priekšvakarā, 17. novembrī.

Smiltenes kultūras un sporta centra zāle bija par mazu, lai sēdvietu pietiktu visiem, kuri vēlējās redzēt koncertuzvedumu "Kā gan tie latvieši dzīvojuši" un Smiltenes novada domes apbalvojumu pasniegšanu."Ļoti patika! Savdabīgi, kā nav bijis citus gadus. Mīļi, un nekas nav uzspiests," koncertuzvedumu vērtē koncerta skatītāja, akciju sabiedrības "Smiltenes piens" valdes priekšsēdētāja Gita Mūrniece.

Viņai arī patīk, ka uzvedumā bija pārstāvēti novada pagasti, radot lielāku saimes sajūtu.

Koncertuzveduma "Kā gan tie latvieši dzīvojuši" scenāriju rakstīja Smiltenes novada Kultūras nodaļas vadītāja Pārsla Jansone, balstoties uz Smiltenes vēstures pētnieka Jura Zušmaņa apkopotajiem materiāliem. Rezultātu par oriģinālu un labu atzīst arī J. Zušmanis, kurš bija skatītāju vidū.

Uzvedumā iespaidīgas bija Smiltenes vēsturisko fotogrāfiju projekcijas uz lielā ekrāna un citas video projekcijas. Latvijas un Smiltenes vēstures stāstu palīdzēja atklāt: jauktais koris "Vidzemīte", Smiltenes Tautas teātris, ģimnāzijas jauniešu koris "Lido", bērnu deju kolektīvs "Dadzīši" (visi no Smiltenes), Blomes pagasta amatierteātris, Palsmanes pagasta vidējās paaudzes deju kopa "Cīrulis", Grundzāles dziedošo sieviešu apvienība "Grundzāles ziedi", Jānis Žagariņš, Dina Kaupe, Arvīds Kaupe, Pēteris Kassalietis un danču muzikanti.

Emocionāls brīdis bija P. Kassalieša atmiņu stāstījums, kā viņš 1982. gada 17. novembra vakarā skurstenī Smiltenes centrā uzvilka Latvijas brīvvalsts karogu. Tolaik P. Kassalietis mācījās Smiltenes Profesionālajā vidusskolā.

Valsts svētku sarīkojumā tika pasniegti arī Smiltenes novada domes apbalvojumi: "Gada balva" tautsaimniecībā - akciju sabiedrības "Smiltenes piens" padomes priekšsēdētājam Ģirtam Stradam; balva "Gada cilvēks" - puķu selekcionārei Ērikai Trifanovai no Grundzāles pagasta; Pateicības raksts - Variņu pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājam Jānim Pērlem, pensionārei Ernestīnei Spalviņai un sētniekam Vladimiram Utreckim no Smiltenes.

Pateicības veltes par šogad veiksmīgi īstenotiem projektiem pasniedza Hipotēku bankas Valkas filiāles vadītāja Inga Krastiņa un pašvaldības pārstāve Laima Šmite-Ūdre. Pateicību saņēma fonda "Krustceles" pārstāvji Anda Dinga un Jānis Dinga, bērnu brīvā laika centra "Ligzdiņa" vadītāja Natālija Gailīte un Palsmanes speciālās internātpamatskolas kolektīvs.

"Paldies par darbu un enerģiju, kas ieguldīta gan savā darba vietā, gan novada un mūsu valsts attīstībā. Smiltenes novads un Latvija bija, ir un būs, un kļūs arvien stiprāka, spēcīgāka. Darīsim visu, lai mūsu novads un valsts attīstītos," novada iedzīvotājus valsts svētkos sveic Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis un novēl nākotnē raudzīties ar optimismu.

Vairāk foto >>>šeit!

Smiltene