Mājturības skolotāji izmēģina roku kokgriešanā

Palsmanē šovasar iecerēts atklāt dabas izziņas un piedzīvojumu taku, kas vīsies gar Palsas upes krastu. Pirmie dabas dizaina objekti takas maršrutā jau radīti aizvadītajā nedēļā.


Dabas dizaina objektu autori ir deviņi mājturības skolotāji no Smiltenes, Valkas un Rūjienas novadiem. Viņi strādāja radošajās darbnīcās - meistarklasēs, atsaucoties Jāņa Pērles, Smiltenes novada Izglītības pārvaldes mājturības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, aicinājumam.


Divas dienas Palsmanē novada Izglītības pārvalde rīkoja pasākumu Vidzemes mājturības skolotājiem, lai popularizētu kokgriešanu un koktēlniecību un ļautu pedagogiem radoši izpausties šajā jomā, veidojot dabas dizaina objektus, kas papildinās jau minēto taku.

Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” 11. jūnija numurā.  

Palsmanes pagasts