Noslēgsies iepirkums par būvdarbiem Palsmanes pagastā

Pirmdien, 14. oktobrī, pulksten 10 noslēgsies piedāvājumu iesniegšanas termiņš Smiltenes novada domes atklātajā iepirkumā “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta izgāztuves “Kangarkalni” rekultivācija. Būvdarbi”.

Jau rakstījām, ka projekta mērķis ir normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves “Kangarkalni” rekultivācija,  izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.

Projektā paredzēts veikt atkritumu izgāztuves “Kangarkalni”  rekultivāciju 1,01 hektāru platībā, kā arī sakopt izgāztuvei piekļauto teritoriju 2,98 hektāru platībā.

Projekta plānotās izmaksas ir 133804,51 lati. 85 procentus no projekta finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. 15 procenti ir Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2014. gada 21.septembrim.

Palsmanes pagasts