Palsmanē iespējami ūdenspiegādes pārtraukumi (Papildināts!)

Smiltenes_NKUP ziņo, ka šodien, ūdensvada avārijas dēļ, Palsmanē iespējami ūdenspiegādes pārtraukumi.

Pulksten 14.20: Palsmanē ūdenspiegāde pilnībā atjaunota. Avārija novērsta.

Palsmanes pagasts