Palsmanē ūdensvada avārija (Papildināts!)

Smiltenes_NKUP ‏@Smiltenes_NKUP
Palsmanē ūdensvada avārija! Remonta laikā (no 9.30) traucēta ūdensapgāde!

@Smiltenes_NKUP: Palsmanē ūdens avārija novērsta un ūdens padeve atjaunota.

Palsmanes pagasts