Palsmanes “Spēkavots” saņems naudu jaunam projektam

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Palsmanes pagasta biedrības “Spēkavots” projektu par digitāli daudzfunkcionālas telpas izveidi Palsmanē.

Vieta  ir nolūkota  Palsmanes pagasta pārvaldes ēkā, telpā, kur padomju laikā atradās ēdnīca, informē biedrības “Spēkavots” vadītāja 20131110-0855-screenshot-2.jpgBirute Mežale.

Projekta īstenošanai (telpas remontam) tiks piešķirti 4999,50 lati, no kuriem 90 procenti ir Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums, bet 10 procenti - Smiltenes novada domes līdzfinansējums.


“Tehnika mums jau ir. Tagad vēlamies izveidot Palsmanei jaunu, skaistu telpu, kur varētu apmācīt iedzīvotājus izmantot digitālās tehnoloģijas, rīkot izstādes un citus pasākumus, uzglabāt Palsmanes vēstures arhīvu,” iecerēs dalās B. Mežale.
Projekts ir jāīsteno līdz šā gada Ziemassvētkiem.

Palsmanes pagasts