Smiltenes novadā uzsākts Palsmanes pagasta izgāztuves “Kangarkalni” rekultivācijas projekts.

Izgāztuve neatbilda normatīvo aktu prasībām, tāpēc janvāra nogalē starp Smiltenes novada domi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēgta vienošanās par  izgāztuves rekultivācijas projekta īstenošanu, informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ārija Ozere.

Projekta plānotās izmaksas ir 133 804,51 latu. 85 procentus no šīs summas finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet 15 procenti ir pašvaldības līdzfinansējums.

Līdz 2014. gada 21. septembrim paredzēts veikt atkritumu izgāztuves rekultivāciju 1,01 hektāru lielā platībā, kā arī  sakopt izgāztuvei piekļauto teritoriju 2,98 ha platībā.

Vispirms tiks izstrādāts tehniskais projekts. Būvdarbus plānots uzsākt šogad pavasarī, informē Ā. Ozere.

Palsmanes pagasts