Talkās sakopj Palsmanes kapsētas teritoriju

Palsmanes speciālās internātpamatskolas un Palsmanes pamatskolas skolēni un abu izglītības iestāžu darbinieki talkās sakopuši Palsmanes kapsētas teritoriju.

Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece stāsta, ka talcinieki kapsētas teritorijā iespēju robežās salasījuši šoziem biezās sniega segas dēļ nolūzušos zarus, sagrābuši pērnās lapas un lapas un zarus sadedzinājuši.

“Paldies izglītības iestādēm par atsaucību,” pagasta pārvaldes vārdā pateicas T. Podniece.

Tagad pagasta pārvald  uzaicinājusi apsekot Palsmanes kapsētā  augošos vecos, bojātos, bīstamos kokus profesionālus arboristus – kokkopjus, kuri jau strādāja Smiltenes kapsētā.

Arboristi novērtēs situāciju un lems, kurus bītsamos kokus vajadzētu nozāģēt.

Palsmanes pagasts