Par pārkāpumiem atbērtnē soda pašvaldības vadītāju

“Ziemeļlatvija” šogad jau rakstīja par situāciju, kāda izveidojusies Smiltenē. Tur pašvaldībai piederošā zemes īpašuma vienā daļā, Drandu ielā 24,  ir izveidota grunts atbērtne, taču vairāki iedzīvotāji šoziem ievēroja, ka uz atbērtni tiek vesta grunts ar asfalta gabalu piemaisījumu, tātad būvgruži, un sacēla publisku trauksmi.

Pārbaudi par notikušo uzsāka Valsts vides dienests (VVD).  VVD par konstatētajiem pārkāpumiem – neatbilstošu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Drandu ielā 24 (atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otrai daļai) – ir saucis pie administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu, uzņēmumu SIA “8.CBR” un Smiltenes novada domes amatpersonu – Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. SIA “8.CBR” sodu ir samaksājusi. 

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka “8.CBR” objekta apakšuzņēmējs SIA “Woltec”, strādājot Dakteru ielā Smiltenē, aukstajā sasaluma laikā aizvedis uz atbērtni Drandu ielā 24 virskārtas asfalta kluču gabalus, kas bija jāaizved uz pārstrādi. 

Norādītā  likuma IX nodaļas 43. panta 2. daļa paredz, ka par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam – fiziskajai personai – no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība ir pieci eiro, tātad fiziskai personai naudas sodu var piemērot no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskai personai no 250 līdz 2800 eiro.

VVD, 8. aprīlī veicot uzraudzības pārbaudi, konstatēja, ka teritorijā Drandu ielā 24 no novietotās grunts ir nodalīti būvniecības atkritumi, nodalītie būvniecības atkritumi ir nodoti atkritumu apsaimniekotājam. Pašvaldība ir slēgusi izstrādātās grunts novietni. Konkrētā teritorija ir sakārtota, būvniecības atkritumi izvesti un grunts izlīdzināta. Šobrīd teritorija ir norobežota, lai tajā nevarētu iebraukt nepiederošas personas. 

“Pašvaldība labprātīgi veic uzdotā rīkojuma izpildi sadarbībā ar būvdarbu izpildītāju SIA “8.CBR”. Līdz šī gada 1. jūnijam pašvaldībai un SIA “8.CBR” ir jāiesniedz VVD detalizēta informācija par izvesto un tālāk apsaimniekoto būvniecības atkritumu apjomu,” informē VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Smiltene