Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieces rīkotā semināra izvērtēšanu

Trešdien, 29.novembrī, Smiltenes novada domes sēdē tika nolemts izveidot Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājas Aijas Cunskas (Tēvzemei un Brīvībai / LNNK”) darbības izvērtēšanas komisiju septiņu locekļu sastāvā.  Komisijas sastāvā  iekļauti deputāti: Edgars Avotiņš, Kaspars Markss, Tija Zaļkalne, Aigars Dudelis, Andis Rozītis, Aigars Veldre un Gints Kukainis.

Komisija tika izveidota, jo Smiltenes novada dome 2017.gada 21.novembrī ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta iesniegumu, kurā norādīts, ka viņu rīcībā nonākusi informācija, ka Smiltenes novada domes deputāte, Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja, Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas locekle A.Cunska 2017.gada 9.novembrī ir vadījusi semināru pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem “Pašvērtējums. Laime būt pašam!”, kur konstatēts, ka semināra prezentācijā ietvertā informācija, iespējams, neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteiktajam regulējumam.


Komisijai ir uzdots izvērtēt priekšsēdētāja vietnieces A.Cunskas 2017.gada 10.novembrī vadītā semināra “Pašvērtējums. Laime būt pašam!” atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.Izveidotās izvērtēšanas komisijas sēde plānota 5.decembrī. 


Smiltene