Par Vidzemes reģiona labāko pastnieci atzīta Smiltenes pastniece Māra Krišjāne

“Latvijas Pasta” organizētajā konkursā “Mans pastnieks” katrā Latvijas reģionā noskaidroti 2020.gada precīzākie, zinošākie uz izpalīdzīgākie pastnieki un pasta nodaļu operatori. Par Vidzemes reģiona labāko pastnieci atzīta Smiltenes pasta nodaļas pastniece Māra Krišjāne.

Kopumā kādai no nominācijām izvirzīti 946 “Latvijas Pasta” pastnieki un pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 11 375 iedzīvotāju anketas. Vairāk nekā pusi anketu klienti aizpildījuši tiešsaistē. Latvijas iedzīvotāji savās atsauksmēs izcēluši pasta darbinieku profesionālās un cilvēciskās īpašības, pasakot paldies ne tikai par tiešo darba pienākumu izpildi, bet arī palīdzības sniegšanu ikdienā, kas īpaši būtiski ir Covid-19 pandēmijas apstākļos.  

“Latvijas Pasts” jau desmito reizi rīkoja tradicionālo konkursu “Mans pastnieks”, lai dotu iespēju pateikt paldies kādam no uzņēmuma aptuveni 2300 pastnieku un pasta nodaļu darbinieku kolektīva – tieši šo profesiju pārstāvji ik darbdienu ir tiešā kontaktā ar klientiem, piegādājot pasta sūtījumus uz ikvienu adresi visā valsts teritorijā un sniedzot pakalpojumus pasta nodaļās. “Latvijas Pasta” darbinieki ne mirkli nav pārtraukuši strādāt arī pandēmijas apstākļos, tādējādi nodrošinot nemitīgu pasta sūtījumu apmaiņu.

Vērtējot pasta darbiniekus, klientu aktivitāte šogad bijusi līdzīga kā iepriekšējā gadā – kopumā saņemtas 11 375 anketas, bet vairāk nekā puse – 6640 anketu – aizpildīts tiešsaistē.

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Dzidru Vorkali no Rēzeknes 4.pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Elīnu Freimani no Tukuma 1.pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Māru Krišjāni no Smiltenes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Vitu Elksni no Viesītes piegādes punkta, bet Rīgas reģionā – Anitu Milleri no Rīgas 69.pasta nodaļas.

Savukārt labākā pasta nodaļas operatore klientu vērtējumā Latgales reģionā ir Baiba Šustere no Balvu novada Bērzpils pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Diāna Irbe no Tukuma 1.pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Ruta Bogdanova no Alūksnes novada Pededzes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Dace Melne no pasta centra Bauska, bet Rīgas reģionā – Ludmila Šarapova no Rīgas 57.pasta nodaļas.

“Latvijas Pasta” valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns: “Paldies visiem “Latvijas Pasta” darbiniekiem par darbu šajā sarežģītajā periodā, bet īpaši vēlos pateikties pastniekiem un pasta nodaļu operatoriem, kas nenogurstoši strādājuši, lai sniegtu visus nepieciešamos pakalpojumus mūsu klientiem arī pandēmijas laikā. Paldies klientiem, kas izmanto mūsu uzņēmuma pakalpojumus, novērtē mūsu darbiniekus un ir aizpildījuši anketas,  izvēloties savu labāko pasta darbinieku – mums tas ir ļoti svarīgi gan kā uzņēmumam kopumā, gan katram individuālajam darbiniekam!

Ikdienā un īpaši Covid-19 laikā pastnieka un pasta operatora profesiju ir ļoti novērtēta lauku reģionos, jo “Latvijas Pasta” darbinieki ir izpalīdzīgi un atsaucīgi arī ārpus tiešo darba pienākumu izpildes, ar padomu vai praktisku rīcību nereti atbalstot tos, kas paši par sevi parūpēties nespēj. Iedzīvotāji anketās izcēluši precīzākos, zinošākos uz izpalīdzīgākos pastniekus un pasta nodaļu operatorus, akcentējot arī viņu cilvēciskās īpašības, jo nereti attālākās lauku viensētās pastnieks ir būtiskākā saikne ar ārpasauli.

Klientu vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas balvas no “Latvijas Pasta”.             

“Latvijas Pasts” jau desmito reizi aicināja iedzīvotājus novērtēt katra reģiona labāko pastnieku un pasta nodaļas operatoru, izceļot viņa profesionālās spējas, kā arī pasakot paldies par labo darbu. Konkursa “Mans pastnieks” anketas tika izsūtītās 2020.gada oktobra sākumā kopā ar Laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogu 2021.gadam, kā arī tās bija iespējams aizpildīt tiešsaistē, – klienti ar šo anketu starpniecību par labāko pasta darbinieku varēja nobalsot līdz 2021.gada 31.janvārim.

20210302-0925-vizualis-konkursa-mans-pas

Smiltene