Pasniegtas konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” balvas

Piektdienas vakarā, 3.novembrī, jau trešo gadu notika pasākums “Smiltenes novada uzņēmējs”, lai godinātu vietējos uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā. Svinīgajā pasākumā pulcējās gandrīz 200 novada uzņēmēji un lūgtie viesi no valsts institūcijām, un kaimiņu novadu pašvaldību  pārstāvji. 

Atklājot svinīgo pasākumu “Smiltenes novada uzņēmējs”, savā uzrunā domes priekšsēdētājs Gints Kukainis teica: “Uzņēmējdarbība Smiltenes novadā vienmēr ir bijusi kā būtisks stūrakmens veiksmīgai novada attīstībai.  Man ir patiesi liels lepnums un gandarījums par to, ka katru gadu  dalībnieku skaits un interese par šo pasākumu pieaug, lai kopīgi atskatītos uz to, kā mums ir gājis, paskatītos, kā mēs izskatāmies skaitļos un paraudzīties, ko mēs varam darīt nākotnē, lai mums visiem būtu labāk. Ja mums visiem būs labāk un mēs spēsim atrast gan īstos vārdus, gan īstos darbus, izdarīt to godprātīgi, ar degsmi un izaugsmi, tad mūsu novadam būs mūžīga nākotne. Novēlu katram savā biznesā veiksmi, izaugsmi un sasniegt izvirzītos mērķus.  Kopā veidosim tādu vidi, kur ikviens iedzīvotājs varētu dzīvot un lepoties ar savu novadu un vietu, kur vēlēsies atgriezties arī tie, kas šobrīd dzīvo ārpus mūsu novada vai Latvijas. Paldies Jums!” Smiltenes novada domes priekšsēdētājs uzstājās ar prezentāciju par Smiltenes novada sasniegtajiem radītājiem uzņēmējdarbībā un pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem attīstības projektiem.

Pasākumā piedalījās arī vairāku valsts institūciju pārstāvji.  Ar prezentāciju par pasaules ekonomikas tendencēm un to potenciālo ietekmi uz Latviju uzstājās Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds.  Ar uzrunām uzstājas un balvas šī gada nominantiem pasniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis, "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks reģionālajos jautājumos Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis, Latvijas Pašvaldības savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmane,  kā arī  Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Kā centrālais pasākuma notikums bija konkursa “Smiltenes novada uzņēmējs” laureātu godināšana. Šogad, papildus galvenajām nominācijām “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā” un “Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas”, tik pasniegtas balvas  vairākās jaunās nominācijās:  “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā”, “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs”, “Smiltenes novada labākais darba devējs” un  “Uzņēmējdarbības būve”.

Pasākuma laikā tika godināti trīs lielākie nodokļu maksātāji nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2016.gadā”.  Smiltenes novada domes apbalvojumus nemainīgi saņēma:

SIA “FIRMA MADARA 89” - pārtikas un nepārtikas preču vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas savas pastāvēšanas laikā veiksmīgi ir attīstījies. Uzņēmums ir vietējā veikalu tīkla “top!” lielākais partneris, kas virzās uz realizācijas apjoma palielināšanu, tādēļ ik gadu tiek atvērtas jaunas mūsdienīgas tirdzniecības vietas. Šobrīd tie ir vairāk nekā 100 veikali ar mums labi atpazīstamajām preču zīmēm: "top!", "minitop!", "LABAIS" un “Skapis”. Uzņēmuma apgrozījums katru gadu pieaug, un tā attīstību pierāda arī strādājošo skaits - 2016. gadā tie ir bijuši vairāk nekā 1000 darbinieki.  SIA “Madara 89” ir 2016. gada lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā, kā arī aptaujā “TOP darba devējs 2016” tika atzīts kā trešais labākais darba devējs Vidzemes reģionā.


SIA “8 CBR” - viena no vecākajām un lielākajām ceļu un tiltu būves sabiedrībām Latvijā. Uzņēmums ir gadu desmitiem mērķtiecīgi strādājis, lai pierādītu savu profesionālo attieksmi pret darbu- katrā projektā, risinājumā un detaļā. Paveiktie, kā arī šobrīd realizējamie objekti ir atrodami gan Smiltenē, gan visā Latvijā. SIA „8 CBR” jau vēsturiski ir bijis viens no lielākajiem darba devējiem Smiltenē. Šobrīd uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk kā 200 cilvēki. Zinošie, profesionālie un pieredzes bagātie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība. 


SIA “Troll Smiltene” - viens no lielākiem bērnu mēbeļu ražotājiem Latvijā. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums ir pieaudzis par 17.2 %, jo ir apgūti jauni tirgi, palielināti ražošanas apjomi, kā arī attīstītas jaunas produktu līnijas. Uzņēmuma misija ir ražot kvalitatīvas bērnu mēbeles, lai mazulim būtu patīkami un ērti. SIA “Troll Smiltene” ir Latvijā plaši pazīstams vietējais produkts, kurš ar panākumiem iekaro savu vietu starp pasaulē pazīstamajiem bērnu mēbeļu ražotājiem. Saražotā produkcija tiek eksportēta uz  Eiropu, Ameriku un pat Austrāliju. Eksporta atbalsta iniciatīva “The Red Jackets” ir nominējusi SIA "Troll Smiltene" kā vienu no 20 izcilākiem un veiksmīgākiem Latvijas eksporta zīmoliem. 2016. gadā uzņēmumā tika nodarbināti vairāk kā 250 darbinieki.


Nominācijā “Lielākās ražošanā ieguldītās investīcijas 2016.gadā”  apbalvojumus saņēma: 

A/S ”Smiltenes Piens” - vadošais piena produktu ražotājs un eksportētājs reģionā, kas šogad svin 105 gadu jubileju.  2016. gadā kompānija lielu uzmanību veltīja produktu pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izstrādei, apgrozījums palielinājās par 4.7%, savukārt peļņa palielinājās par 22,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Lai sasniegtu labus rezultātus, uzņēmumam ir svarīga darbinieku komanda, kas ir gatava pilnveidoties, realizēt jaunas un izaicinošas idejas. Uzņēmums investē jaunās ražošanas iekārtās, izvēlas modernākās nozares tehnoloģijas, kuru ieviešanā cenšas apgūt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus, piemēram, 2016. gadā ir realizēts projekts “Investīcijas A/S Smiltenes piens tehnoloģiju attīstībā”.


ZS “Kalnāres” - 1995. gadā ir dibināta Blomes pagasta zemnieku saimniecība, kas galvenokārt nodarbojas ar graudaugu ražošanu pārtikai un lopbarībai.  ZS “Kalnāres” ir ģimenes saimniecība, kas šobrīd saimniecībā apsaimnieko 230 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tās 60 ha ir īpašumā. Saimniecība ir Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības VAKS biedre, kur arī realizē visus saražotos graudus, iepērk sēklu, minerālmēslus, augu aizsardzības līdzekļus. Saimniecības attīstībai tiek realizēti vairāki projekti, piesaistot ES finansējumu, 2002., 2011. un 2015. gadā tika realizēti projekti lauksaimniecības tehnikas modernizācijai, bet 2016. gadā projekts “Graudkopības nozares attīstība uzņēmumā”.


ZS “Veczilakši"- Grundzāles pagasta zemnieku saimniecība ir ģimenes saimniecība, kas strādā, attīstās, lai veiksmīgi varētu darboties cūkkopības un laukkopības nozarē. Saimniecības darbībā aktīvi iesaistās arī ģimenes jaunā paaudze. Kārlis Ruks, kas ir valdes priekšsēdētājs “Latvijas Jauno Zemnieku klubā”, cenšas saimniecībā realizēt inovatīvas idejas, lai radītu pievienoto vērtību abu nozaru saražotai produkcijai. ZS "Veczilakši" sākuši audzēt šaurlapu lupīnu sēklas, kas tiek izmantotas cūku barošanā. Eksperimentējot un cūku barības devā iekļaujot pašaudzēto lupīnu, tiek iegūti arvien labāki cūku nobarošanas ātruma un gaļas kvalitātes rādītāji. Saimniecība realizē ne tikai inovācijas ražošanā, bet arī Eiropas Savienības projektus, 2016. gadā tika realizēts viens no projektiem- “Tehnikas modernizācija Z/S "Veczilakši".


 Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balvu saņēma  A/S “Smiltenes Piens” - kā tradicionāls uzņēmums ar dziļām saknēm dzimtajā zemē, A/S „Smiltenes Piens” apzinās labu darbu nozīmi valsts un savas pilsētas attīstībā, sabiedrības saliedētībā un personības izaugsmē. Tāpēc uzņēmums regulāri un ar prieku palīdz tiem, kam nepieciešama palīdzība. A/S “Smiltenes Piens” atbalstu sniedzis novada daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm, dāvinot dāvanu kartes. Lai veicinātu izglītības darbību novadā, iedrošinātu skolēnus jauniem sasniegumiem un novērtētu līdzšinējo mācību procesu, sadarbībā ar AS „Smiltenes piens” jau vairākus gadus tiek organizēts konkurss Smiltenes novada 7.-12.klašu skolēniem un Smiltenes tehnikuma audzēkņiem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs. Katru gadu naudas balvas no AS „Smiltenes piens” saņem vairāk kā 40 novada jaunieši. Uzņēmums aktīvi piedalās Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīcas sakārtošanā, kā arī atbalsta dažādas sporta un kultūras organizācijas. 


 Nominācijā “Ieguldījums Smiltenes novada tēla popularizēšanā” balvu saņēma A/S “Smiltenes Piens” – uzņēmums, kurš aktīvi popularizē ne tikai savu produkciju- ekskluzīvos sierus, gardos un sātīgos biezpienus, izsmalcinātos un oriģinālos biezpiena izstrādājumus, bet arī visu Smiltenes novadu, jo visi zina, ka zīmols “Smiltenes Piens” nāk no Smiltenes. Uzņēmums ir saņēmis dažādas atzinības kā Latvijas, tā ārvalstu konkursos, kā arī šogad tika saņemta galvenā nozares balva “Sējējs” nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”.  Zīmolu “Smiltenes piens” pazīst un novērtē arī ārpus Latvijas robežām - Igaunijā, Vācijā, Izraēlā un ASV. 


Nominācijā “Smiltenes novada jaunais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “RIK mežs” - jauns un veiksmīgs Smiltenes novada uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību ir uzsācis pavisam nesen. Uzņēmuma īpašnieks Jānis Dudelis pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitātes absolvēšanas, veiksmīgi sāka darboties Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā un 2015. gadā nodibināja savu uzņēmumu SIA “RIK mežs”. Uzņēmums nodarbojas ar mežsaimniecisko darbu plānošanu un to izpildi, kopjot jaunaudzes, stādot mežu vai izstrādājot cirsmas. Uzņēmums palīdz veicināt veselīga un vērtīga meža attīstību, veidojot ainavisku skaistu mežu.Nominācijā “Smiltenes novada labākais darba devējs” balvu saņēma SIA “GRAANUL INVEST” - Igaunijas uzņēmuma Graanul Invest meitas uzņēmums, kas ir lielākais koka granulu ražotājs Baltijas valstīs. 2016. gadā uzņēmumā strādāja vairāk nekā 30 darbinieki. SIA “Graanul Invest” darbinieki jūtas novērtēti, jo saņem labu, regulāru algu, sociālās garantijas, kā arī darbā ir izaugsmes iespējas. 2014. gadā Graanul Invest saņēma Latvijas Darba Devēju Konfederācijas balvu kā labākais darba devējs Vidzemes reģionā. Pagājušajā gadā SIA “Graanul Invest” ir viens no lielākiem iedzīvotāju ienākuma maksātājiem uz vienu darbinieku Smiltenes novadā.

 


Nominācijā “Uzņēmējdarbības būve” balvu saņēma SIA “Dzērves nami” - 2013.gada Smiltenes novada dome nolēma nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA  “Dzērves nami” zemes gabalu Smiltenē, Kaikas ielā 1, ar kopējo platību 9802 m2, tādējādi atbalstot  uzņēmējdarbības attīstītu novadā.  Salīdzinoši īsā laikā uzņēmums spējis sakārtot pašvaldības iznomāto zemi un uzcelt kravas automašīnu servisa ēku, attīstot savu uzņēmējdarbību un sniedzot nepieciešamu pakalpojumu Vidzemē. Līdz ar jaunās servisa ēkas atklāšanu, Smiltenes pilsētā  ir sakārtota viena industriālās zonas teritorija, ir radītas jaunas darba vietas un jauna prakses vieta Smiltenes tehnikuma audzēkņiem. 

 

Pateicības rakstus no saviem sadarbības partneriem saņēma vairāki citi novada uzņēmumi: Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” Valmieras reģionālā centra vadītāja Olita Untāla pasniedza diplomus par veiksmīgu startu biznesā un plānoto mērķu sasniegšanu  uzņēmumiem SIA “RLS”, SIA “Agne 97” un SIA “Dzērves nami” . Savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomnieks reģionālajos jautājumos Vidzemes nodaļas vadītājs Juris Sleņģis pateicības rakstus par aktīvo darbību pasniedza uzņēmumiem SIA “Lauku apgāds un meliorācija” un SIA “Smiltenes ceļinieks”. 

Pasākumā uzstājās jaunais talantīgais “X faktors” dziedātājs Arturs Gruzdiņš, grupa “MC orķestris”, dejotāji Rolands Šteinbergs un Ieva Kemlere, kā arī “Martandi” bārmeņi ar priekšnesumu. 

Smiltenes novada dome pateicas uzņēmējiem par dalību pasākumā un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā.


Informācijai: 

Konkursa pretendentus konkursa komisija noteica pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta, Uzņēmumu reģistra, LURSOFT, Lauku atbalsta dienesta, attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Smiltenes novada domes u.c. datiem. Pretendentus izvērtēja vērtēšanas komisija septiņu locekļu sastāvā, kurā iekļauti trīs domes deputāti, domes izpilddirektors, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis, Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” pārstāvis, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora pārstāvis. 

Uz šo pasākumu Smiltenes novada pašvaldība aicināja novada uzņēmējus, kuri atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kā piem., ir nomināciju saņēmēji; apgrozījums par pēdējo noslēgto gadu ir lielāks par 70 000 EUR, ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa par pēdējo noslēgto gadu ir lielāka par 2500 EUR; ir pašvaldības sadarbības partneri uzņēmējdarbības veicināšanas projektu īstenošanā un citi kritēriji. 


Smiltene