Pašvaldībā pēc palīdzības vēršas vien retais

Kopš pagājušā gada pavasara, kad valstī pirmo reizi tika izsludināta ārkārtējā situācija, Smiltenes novada pašvaldība radusi dažādus atbalsta mehānismus, kā palīdzēt novada iedzīvotājiem. Joprojām nonākot dažādās ar “Covid-19” izplatību saistītās krīzes situācijās, cilvēki aicināti zvanīt Smiltenes novada Sociālajam dienestam, lai atrastu vislabāko risinājumu konkrētajai situācijai. Realitātē pēc palīdzības vēršas vien retais.

Pērn pavasarī atsaucību guva Brīvprātīgo palīdzības tīkls, Smiltenes novadā pieteicās gan brīvprātīgie gan tie iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība. Šobrīd situācija ir mainījusies. “Pēc brīvprātīgo atbalsta īsti neviens nav vērsies, jo ikdienišķu vajadzību organizēšanā izlīdz kaimiņi, radinieki vai citi tuvinieki. Nav ļoti pieaudzis pieprasījums pēc krīzes pabalsta, kas liecina par to, ka problēmsituācijas iedzīvotāji risina pašu spēkiem. Pašvaldībā ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad iedzīvotāji ir vērsušies pēc palīdzības pašizolācijas nodrošināšanai. Pēdējā mēneša laikā ir palielinājusies interese par Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakām, kas varētu būt saistīts ar ilgstošu dīkstāvi,” “Ziemeļlatvijai” atklāj Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika. 

Pagājušā gada novembrī Smiltenes novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “VTU Valmiera” par transporta nodrošinājumu, lai nogādātu Smiltenes novada iedzīvotājus mājās no ārstniecības iestādes, kurā pacients atveseļojies no “Covid-19” vīrusa un kuriem nepieciešams turpināt ievērot karantīnu. Šis pakalpojums joprojām ir pieejams Smiltenes novada iedzīvotājiem, vairākos gadījumos tas arī ticis izmantots. Izrakstot pacientu no slimnīcas, ārstniecības iestāde piesaka “VTU Valmiera” transportu un informē Smiltenes novada Sociālo dienestu, ka, ievērojot visus piesardzības pasākumus, novada iedzīvotājs tiks nogādāts mājās.

L. Beitika stāsta, ka iedzīvotājiem visredzamākais sniegtā atbalsta veids ir pārtikas pakas Smiltenes novada skolēniem attālinātā mācību procesa laikā, kā arī sejas masku izsniegšana maznodrošinātajiem un trūcīgajām personām, pārējie atbalsta mehānismi vairāk ir pakalpojumu un drošības pasākumu nodrošināšanas atbalsts, kas ir mazāk redzams sabiedrībai, bet vairāk nodrošina funkciju izpildi. 

“Ārkārtējās situācijas pieredze pašvaldībai būs noslēgusi pilnu gada ciklu, tuvojoties pavasarim tiks aktualizēti tie paši jautājumi, kas pērnā gada pavasarī. Viss tiek organizēts, ņemot vērā valsts noteiktos ierobežojumus, gan no pašvaldībā esošā saslimstības īpatsvara pret kopējo iedzīvotāju apjomu. Pašvaldība meklē un turpinās meklēt jaunas atbalsta iespējas, kā atbalstīt visu novada sabiedrību kopumā, tai skaitā īpaša riska pakļautības sabiedrības grupām. Aicinām visus stiprināt veselību, būt prātīgiem un sekot līdzi saslimstības risku mazināšanas ieteikumiem, būt godīgiem un atbildīgiem pret līdzcilvēkiem – šobrīd nevienam nav viegli, bet mēs varam radīt apstākļus, lai esošo situāciju uzlabotu vēlamā virzienā ” saka L. Beitika.

Smiltenes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējās situācijas laikā:

 • sociālais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā (atbalsts 80 eiro mēnesī krīzē nonākušai personai jeb katram ģimenes loceklim un 50 eiro piemaksa par katru bērnu ģimenē);  
 • Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm;
 • transporta nodrošinājums “Covid-19” slimniekiem nokļūšanai mājās no ārstniecības iestādes;
 • Smiltenes novada pašvaldība nodrošina bezmaksas higiēnisko masku izsniegšanu trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem gan Smiltenes pilsētā, gan pagastos;
 • attālinātā mācību procesa laikā pašvaldība nodrošina ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, piegādājot skolēniem pārtikas pakas (visiem novada 1.–9. klašu skolēniem, kā arī skolēniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm); 
 • sarūpētas sejas aizsargmaskas skolēniem, kas būtu nepieciešamas gadījumā, ja varētu pašvaldībā atsākties mācību process klātienē; 
 • nomas maksas samazinājums krīzes skartajiem komersantiem, kuri nomā pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu;
 • brīvprātīgo datubāze ar personām, kas nepieciešamības gadījumā būtu gatavas sniegt atbalstu pašvaldības iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, palīdzot ar pārtikas piegādēm paaugstināta riska grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā Smiltenes novada teritorijā;
 • apkopota  informācija par pašizolēšanās iespējām Smiltenes novadā, kā arī iespēja iegūt informāciju par valsts apmaksātām pašizolācijas iespējām;
 • apkopo un aktualizē informāciju par ēdināšanas uzņēmumu darbību Smiltenes novadā ārkārtējās situācijas laikā un vietējo mājražotāju un amatnieku darbību;
 • pagarināts nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš; 
 • pašvaldības kapitālsabiedrības telpās izveidots SIA “NMS Laboratorija” “Covid-19” analīžu nodošanas punkts Dakteru ielā 14;
 • SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” poliklīnikas telpās izveidots “Covid-19” vakcinācijas kabinets, kas veiksmīgi ir uzsācis vakcinācijas procesu;
 • tiek sniegts atbalsts iestādēm, kas darbojas sociālajā jomā, dezinfekcijas līdzekļu iegādei un piemaksas sociālo aprūpes centru darbiniekiem;
 • no 1. marta nodrošināta iespēja ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijām Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā. Pieteikties pakalpojumam iespējams ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi [email protected]

Smiltene