Pēc gandrīz trijiem gadiem Smiltenē ir pabeigta jaunā atdzelžošanas stacija

Smiltenē šomēnes ir noslēdzies vērienīgs projekts, pateicoties kuram, pilsētnieku mājokļos no krāna beidzot tek tīrs ūdens. Iedzīvotājiem vairs nav jācīnās ar sarkanbrūnajiem nosēdumiem, kas agrāk palika traukos, vannās, izlietnēs, tualetes podos, jo ūdenī bija palielināts dzelzs saturs.

Šomēnes Smiltenē, Atmodas ielā, ekspluatācijā ir nodotas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un atdzelžošanas stacija. Objekts iekļauts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos".

Vairs nav jābrauc uz avotuProjektu "Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu projektēšana un būvniecība Smiltenē" īstenoja Smiltenes novada domes uzņēmums SIA "Smiltenes NKUP", piesaistot Eiropas Savienības un Kohēzijas fonda līdzekļus.

SIA "Smiltenes NKUP" valdes priekšsēdētājs Raitis Melderis atzīst, ka objekta būvniecības process bija gana sarežģīts un ilga gandrīz trīs gadus, sākot no 2007. gada 30. oktobra, taču rezultāts ir ilgās gaidīšanas vērts.

Projektu noslēguma fāzē īstenoja būvuzņēmējs SIA "Water Ser". Uzbūvēta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, ūdensvads ar 1308 metrus lielu kopējo garumu un kanalizācijas tīkli (735 metri), kā arī izbūvēta viena un renovētas četras ūdens ņemšanas artēziskās akas. Atdzelžošanas stacijā jaunās iekārtas ražība ir 1370 kubikmetri attīrītā ūdens diennaktī, bet maksimālā ražība stundā - 208 kubikmetri.

Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 1 114 468 latu. Finansējuma saņēmējs SIA "Smiltenes NKUP" projekta realizēšanā piedalījās ar 381 708 eiro lielu līdzfinansējumu.

Visi aptaujātie smiltenieši priecājas, cik tīrs tagad palicis ūdens pilsētā. Gatis Samučonoks no Limbažu ielas daudzdzīvokļu mājas stāsta, ka agrāk no krāna tecēja brūns, smirdīgs ūdens, atstājot nosēdumus. "Tikai grīdas ar tādu varēja mazgāt. Dzeršanai vedām avotiņa ūdeni. Tagad lietojam krāna ūdeni, jo tas palicis daudz tīrāks," gandarīts teic G. Samučonoks.

Vēl citi smiltenieši priecājas, ka beidzot bez problēmām var izmazgāt balto veļu un beidzot ir patīkami iet vannā tīrā ūdenī.

Būvdarbi būs pilsētas ielāsTagad SIA "Smiltenes NKUP" īsteno nākamo projektu, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Starp Vides ministriju, Smiltenes novada domi un SIA "Smiltenes NKUP" ir parakstīts līgums par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Smiltenē, 2. kārta" īstenošanu.

"Paredzēta Silvas un Vidzemes ciemu pievienošana Smiltenes ūdenssaimniecības un notekūdeņu novadīšanas sistēmām un esošo tīklu paplašināšana," informē R. Melderis.

Tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli (6341 metrs), sadzīves kanalizācijas tīkli (6663 metri) un sadzīves kanalizācijas spiedvads (1246 metri), kā arī piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un divas ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas. Rekonstrukciju veiks trīs kanalizācijas sūkņu stacijām. Objektā jau strādā SIA "Akva būve".

Līguma kopējās izmaksas ir 1 427 516 lati. Kohēzijas fonda līdzfinansējums šajā projektā ir 95 procenti no attiecināmajām izmaksām.

Projektu turpinās arī nākamajā gadā. Otrās kārtas otrajā daļā vasarā sāksies būvdarbi vairākās Smiltenes ielās. Ūdensvadu plānots izbūvēt Veldres, Drandu, Līkuma, Mežoles (ieskaitot Blaumaņa un Ozolu ielas posmu), Klievu, Jaunajā, Bērzu, Vidzemes un Lielajā ielā aptuveni 3500 metru garā posmā. Kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt Līvu, Veldres, Drandu, Mežoles, Jaunajā, Bērzu, Vidzemes un Līkuma ielā aptuveni 3000 metru garā posmā.

Smiltene