Pēc iedzīvotāju lūguma Palsmanē atver aptieku

No vakardienas, 3. novembra, pēc vairāku mēnešu pārtraukuma Palsmanē atkal strādā aptieka. Pagasta pārvalde uzklausījusi vairāk nekā 150 vietējo iedzīvotāju lūgumu un atrisinājusi problēmu, lai palsmaniešiem pēc medikamentiem nav jābrauc uz Smilteni vai citur.

Kopš šogad augusta nogalē pensijā devās vietējās aptiekas vadītāja Dzintra Ozola, viņa savu uzņēmumu likvidēja.

"Iedzīvotāji bija sašutuši, ka paliek bez aptiekas, un savāca gandrīz 150 parakstus ar lūgumu atrisināt šo problēmu," stāsta Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece.

Aptieka atradās pašvaldībai piederošā ēkā. Tagad tās telpām ir atrasts jauns īrnieks. Savu filiāli tur atvērusi firma "Līvena aptieka", kas ir Smiltenes novada domes uzņēmums. Palsmanē šīs aptiekas filiāle strādās trīs dienas nedēļā - pirmdienās, trešdienās un piektdienās.

SIA "Līvena aptieka" vadītāja Ingūna Gailīte šo darba laiku izskaidro ar kadru trūkumu. "Mums jau liela slodze ir aptiekā Smiltenē, un nav brīvu darbinieku, kuri diendienā strādātu Palsmanē. Nav farmaceitu, kuri gribētu strādāt laukos, un arī es filiāles atvēršanai Palsmanē piekritu, tikai izrādot pretimnākšanu savas dzimtās puses cilvēkiem," atzīst I. Gailīte. Citu filiāļu uzņēmumam "Līvena aptieka" nav.

Vakar ziedus un pateicības vārdus pardarbu saņēma bijusī Palsmanes aptiekāre Dz. Ozola. Savā profesijā viņa strādājusi 42 gadus un visu šo laiku - tikai Palsmanē. "Liels paldies Dzintrai Ozolai palsmaniešu vārdā par ieguldījumu un atsaucību daudzu gadu garumā," pateicas T. Podniece.

Smiltene