Pēc rekonstrukcijas atklās Dārza ielas tiltu pār Abuls upi un gājēju un velosipēdistu ceļu Smiltene-Silva

Piektdien, 3.novembrī, plkst. 13.00, piedaloties LR Satiksmes ministram Uldim Augulim un  A/S “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājām Jānim Langem, pēc rekonstrukcijas tiks atklāts Dārza ielas tilts pār Abuls upi un izbūvētais gājēju un velosipēdistu ceļš no Smiltenes līdz Silvai. 

30. oktobrī noslēdzās Smiltenes novada domes un sadarbības partnera Valsts akciju sabiedrība A/S “Latvijas Valsts ceļi” īstenotā  būvprojekta “Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai” būvdarbi. Būvprojekta ietvaros veikta 2,5 metrus plata asfaltēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai 1790 metru garumā, tilta pār Abuls upi pārbūve, jaunas gājēju pārejas pār Dārza ielu Smiltenē izbūve, celiņa apgaismojuma, atpūtas vietu izbūve un citi labiekārtošanas darbi.

Projekta rezultātā gan gājējiem, gan velobraucējiem ir nodrošināta komfortabla, kvalitatīva un droša pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes infrastruktūra, uzlabota pieejamība darbavietām un dažādiem pakalpojumiem, kā arī objekta vizuālais stāvoklis.

Sakārtoti tilti un ceļi ir būtisks priekšnosacījums jebkuras tautsaimniecības nozares attīstībai, tāpēc īpaši vēlamies atzīmēt projektā veiktā tilta pār Abuls upi pārbūvi. Tā īstenošana kļuva iespējama, pateicoties saņemtajam valsts budžeta līdzfinansējumam no valsts autoceļu fonda programmas. Šis ir viens no piemēriem, ka pateicoties aktīvai pašvaldības sadarbībai ar valsts institūcijām, ir sakārtots reģionāli nozīmīgs objekts (autoceļa P27 Smiltene-Gulbene tranzītielas Dārza ielas tilts pār Abuls upi), kurš bija tehniski sliktā  stāvoklī un kur ikdienā ir augsta transportlīdzekļu kustība.  Paldies LR Satiksmes ministrijai, A/S “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī Saeimas deputātam Aināram Mežulim par aktīvu līdzdalību un sniegto atbalstu satiksmes infrastruktūras uzlabošanai.

Būvdarbus veica SIA “8CBR”. Būvdarbu kopējā summa ir 442 963,37 eiro, no kuriem 372 963,37 eiro sastāda Smiltenes novada domes finansējumus, bet projekta 2.daļas īstenošanai “Tilta pār Abuls upi pārbūve” piesaistīti 70 000,00 eiro no Satiksmes ministrijas pārvaldītās valsts budžeta programmas “Valsts autoceļu fonds”.

Uz gājēju un velosipēdistu ceļa Smiltene-Silva atklāšanu un pievienoties kopīgā gājienā aicināts ikviens interesents. Atklāšana notiks pie Dārza ielas tilta pār Abuls upi. 


Smiltene