Pēc zvanīšanas Smiltenes katoļu baznīcā var droši regulēt pulksteni

Smiltenes Romas katoļu baznīcā tagad ir tāpat, kā daudzviet Eiropā. Katru dienu pulksten 12.00 ieskanas dievnama zvans, aicinot katoļus uz brīdi apstāties un noskaitīt lūgšanu "Kunga eņģelis".

Zvaniķim pa stāvajām kāpnēm baznīcas tornī nav jārāpjas. Smiltenē nesen ieradās Polijas firmas "R-duch" speciālisti un katoļu dievnamā uzstādīja iekārtu, kas noteiktajā laikā pati mehāniski iedarbina zvanu.

Atgādina Dieva stunduZvans skan arī 15 minūtes pirms katra dievkalpojuma. Smiltenes Romas katoļu baznīcā tie notiek katru trešdienu un piektdienu pulksten 10.00, bet svētdienās - 13.30.

Polijas speciālistu uzstādītā iekārta, pateicoties sasaistei ar satelītu, darbojoties tik precīzi, ka pēc tās droši var regulēt pulksteni, iesaka Smiltenes Romas katoļu draudzes priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. Iekārtas iegādei tika izmantoti draudzes līdzekļi.

Ikdienā zvanu skaņas Latvijā var dzirdēt vairākos katoļu dievnamos, un tā neesot "nekāda ekstra"."Senos laikos baznīcā zvanīja pat trīs reizes: agri no rīta pirms dievkalpojuma, tad pulksten 12 un pulksten 18. Tas ir baznīcas aicinājums apstāties uz lūgšanu "Kunga eņģelis". Mūsu zemē šo lūgšanu pārsvarā upurē par mirušajiem, lūgšanas beigās pievienojot: "Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs!"," stāsta V. Bogdanovs.

Jaunievedumu par labu atzīst aptaujātie Smiltenes Romas katoļu draudzes locekļi. "Tas ir ļoti patīkami, ka baznīcas zvans katru dienu atgādina par Dieva stundu pulksten 12. Mums Gulbenē jau agrāk tā bija," atzīst pensionāre Inta Sprosta. Viņa uz Smilteni pārcēlās no Gulbenes un kalpo Smiltenes draudzē, kurinot baznīcas krāsni.

I. Sprosta piemin vecos laikus, kad baznīcās dienas vidū skanēja zvans un zemnieki, arot lauku, pārtrauca darbu, notupās uz ceļiem un palūdza Kunga eņģeli.

Ziemassvētki - ģimenes siltuma svētkiArī Smiltenes Romas katoļu baznīcā ir ienākusi adventes laika noskaņa. "Te Smiltenē ir laba baznīca, tikai cilvēku dievkalpojumos par maz. Gulbenē bija vairāk," spriež I. Sprosta.

Viņa cenšas labi sakurināt krāsni, lai dievnamā būtu mājīgi un patīkami, jo "uz aukstu baznīcu cilvēki negrib nākt". "Ziemeļlatvija" pārliecinājās, ka jau tagad telpās ir gana silti.

Adventes laikā prāvests V. Bogdanovs novēl visiem smilteniešiem un "Ziemeļlatvijas" lasītājiem, lai Ziemassvētki būtu Dieva pazīšanas, Dieva mīlestības un klātbūtnes apgaroti, mīlestības un ģimenes siltuma svētki.

"Ziemassvētki no laika gala tiek uzskatīti par ģimenes svētkiem, jo Dieva dēls ir piedzimis ģimenē.Tajās mājās, kurās kaut kādu iemeslu dēļ varbūt ir domstarpības vai savstarpējs naids, novēlu, lai tas norimst, lai cilvēki ieklausās savas sirdsapziņas un Dieva mīlestības balsī un tai ļaujas," teic V. Bogdanovs.

Smiltene