Piedalies aptaujā un izsaki viedokli par Smiltenes novada pašvaldības darbu!

No 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā. 

Aptaujā ir ietverti jautājumi, kur aicinām novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Vēlamies arī noskaidrot iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai ir jāveic 2017.gadā pilsētā un pagastos.

Anketu aicinām aizpildīt elektroniski Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, savukārt drukātā veidā tās būs pieejamas Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā, pagastu pārvaldēs. Saite uz elektronisko aptauju šeit: https://goo.gl/18HuqV 

Aptauja tiek organizēta jau piekto gadu. Anketa ir anonīma, un iegūtos rezultātus publicēs tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.

Piedalies un attīstīsim Smiltenes novadu kopā!


Smiltene