"Pīlādzītī" uzņem bērnudārzniekus

Smiltenes pilsētas dome apstiprinājusi bērnu uzņemšanu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis" jaunajā mācību gadā.

No jauna bērnudārzā uzņems 73 bērnus, tai skaitā 57 audzēkņus rindas kārtībā, deviņus daudzbērnu ģimeņu bērnus, piecus pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu darbinieku bērnus un divus operatīvo dienestu darbinieku bērnus.

Pavisam "Pīlādzīti" apmeklēs 280 bērni.

Smiltene