Pretrunīgi vērtē durvju atjaunošanas ieceri

Balstoties uz nepieciešamību nodrošināt Mēru muižas attīstību un iespēju iegūt finansējumu muižas infrastruktūras uzlabošanai, Bilskas pagasta pārvalde un Smiltenes novada muzejs pieņēma lēmumu sagatavot projekta pieteikumu Mēru muižas terases durvju atjaunošanai, ko Smiltenes novada pašvaldība iesniedza biedrības “Abulas lauku partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Apgūstamā summa ir pieci tūkstoši eiro.

“Facebook” domubiedru grupas “Smiltenes novada attīstībai” publicētajos ierakstos sākotnēji kritiku izpelnījās Mēru muižas verandas atjaunošanas augstās izmaksas, bet tad uzmanības centrā nonāca iecere par durvju nomaiņu. Galvenais jautājums, kāpēc mainīt, ja var restaurēt un tas izmaksā mazāk. Smiltenē dzīvojošais arhitekts Oskars Poikāns salīdzinājis mācītājmuižas durvju komplekta restaurācijas izmaksas (4200 eiro) un Mēru muižas verandas durvju nomaiņu, kas izmaksātu 5000 eiro. 

“Pēc sarunām ar restaurācijas speciālistiem un, noskaidrojot durvju restaurācijas provizoriskās izmaksas, secināts, ka šīs izmaksas pārsniedz projektā iespējamo iegūstamo finansējumu, tika pieņemts lēmums par projekta pieteikuma gatavošanu jaunu durvju izgatavošanai pēc esošo durvju parauga,” pēc tam, kad sociālajos tīklos pašvaldība tika kritizēta par to, ka restaurācijas vietā plānots esošās durvis nomainīt pret citām, skaidrojumu sniedza Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

M. Mūze skaidro, ka tirgus izpētei sagatavotā tehniskā durvju (divu divvērtņu durvju) specifikācija balstīta uz arhitektoniski mākslinieciskajā izpētē norādīto aprakstu un informāciju.

“Ēkas 2019. gada tehniskās apsekošanas atzinumā norādīts, ka aiļu aizpildījumu (durvis, logi, lūkas) tehniskais nolietojums ir 40 procenti. Apsekošanas brīdī konstatēti durvju un logu hermetizācijas šuvju defekti, neblīvumi. Kopumā durvju un logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, lielākā daļa durvju un logu bloki ir tehniski nolietojušies. Konstatēta logu un durvju krāsas atslāņošanās, koksnes zudumi. Logu un durvju jautājuma vienota risināšana ir nepieciešama atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām. Pēc iespējas – restaurēšana, ja nav šādu iespēju, tad atjaunošana vai izgatavošana pēc esošā parauga, lai nodrošinātu ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu/nepasliktināšanos un saglabātu ēkas vizuālo izskatu,” turpina M. Mūze.

Pašvaldība laikrakstam nenosauc uzrunātos restaurācijas speciālistus, taču atsaucas uz “Abulas lauku partnerības” vietējās rīcības grupas pārstāvju sacīto: “Smiltenes novada domes iesniegtais projekts “Abulas lauku partnerības”  izsludinātajā projektu konkursā rīcībā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”, tiek izskatīts un atbalsta gadījumā nodots tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Ja Lauku atbalsta dienests apstiprinās šo projektu, Smiltenes novada domei ir tiesības sešu mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas izsvērt projekta īstenošanas iespējas un, vadoties pēc jau veiktajiem atzinumiem, speciālistu ieteikumiem, kā arī ņemot vērā projektā piešķirtā finansējuma apjomu un pašvaldības līdzfinansējuma iespējas, izlemt, kādi darbi veicami, lai saglabātu Mēru muižas durvis tās vēsturiskajā izskatā”. Mēru muižas verandas durvju atjaunošanu pašvaldība plāno tikai tādā gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts un būs pieejams projekta finansējums.

Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone atzīst, ka ir sāpīgi klausīties un lasīt pārmetumus interneta vidē gan par terases atjaunošanu, gan durvju nomaiņas ieceri. “Manuprāt, neviens nav gājis ar mērķi iznīcināt kultūrvēsturisko mantojumu. Visus šos gadus ir darīts viss iespējamais, lai Mēru muižu saglabātu, attīstītu un padarītu pieejamāku sabiedrībai. Rakstām projektus un piesaistām Eiropas finansējumu. Iepriekš pieminētajai terasei 45 tūkstoši bija Lauku atbalsta dienesta finansējums. Skumji, ka tagad, priekšvēlēšanu laikā, mums baksta, pārmet un tiek meklētas kļūdas. Pirms gada nevienu tas neinteresēja,” laikrakstam stāsta L. Karlsone.

Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja stāsta, ka marta beigās notikušajā Smiltenes novada domes sēdē deputāti atbalstījuši līdzfinansējuma piešķiršanu (500 eiro apmērā) Mēru muižas verandas durvju atjaunošanai. “Piesaistot projektu finansējumu, atvieglojam pašvaldības budžetu. Pašvaldībai nav tādu līdzekļu, lai to uzreiz atjaunotu pilnībā, bet soli pa solim virzāmies uz priekšu. Durvju atjaunošana ir nepieciešama, citādi rodas siltuma zudumi. Ja apstiprinās projektu par verandas durvju atjaunošanu, mēs piesaistīsim speciālistus, lai rastu labāko risinājumu konkrētajā situācijā. Ja tā būs restaurācija, tad durvis tiks restaurētas. Mums ir iespēja pamainīt risinājumu. Šobrīd ir jāgaida, kāds būs projektu konkursa rezultāts, to paziņošana var aizņemt aptuveni trīs mēnešus,” stāsta L. Karlsone.

Speciālista komentārs

Mārtiņš Metāls, SIA «Akords U» valdes priekšsēdētājs (specializācija – būvuzraudzība, restaurācijas darbi, mājiņu ražošana):

– Ja nekļūdos, tieši Smiltenes novada pašvaldība man bija zvanījusi par šīm (Mēru muižas verandas durvīm – redakcijas piezīme) durvīm, sūtot arī fotogrāfijas. Lai nosauktu precīzu summu, ir jābūt pilnīgi skaidram darba apjomam, vai runājam par vienu vai divu vērtņu kartu. Tāpat jābūt skaidri definētam, ko plānots restaurēt, remontēt vai atjaunot. Protams, durvis ir jāredz klātienē. 

Mācītājmuižas durvju restaurācijas izmaksas bija 4200 eiro, bet šie darbi veikti pavisam citā gadā. Laiks iet uz priekšu, izmaksas ir palielinājušās. Mācītājmuižas durvīm viennozīmīgi vairs nedotu tādu ciparu attiecībā pret to darba apjomu, kas tur izdarīts. Viss ir paaugstinājies, bet galvenokārt darba izmaksas. Tās turpinās paaugstināties, tāda ir mūsu ekonomikas tendence. Par visu ir jāsamaksā nodokļi. Es kā uzņēmējs nepārdošu savas kurpes, lai samaksātu nodokļus, bet gan pacelšu cenu.

Apskatot Mēru muižas durvju fotogrāfijas, šeit stāvoklis ne tuvu nav tāds, kā mācītājmuižā. Šeit nav tādu māksliniecisko detaļu (kokgriezumi un metāla kalumi). Tas nozīmē, ka darba apjoms uz divvērtņu durvīm ir vienkāršāks un mazāks, bet ir vēl iekšējā vērtne. Šaubu nav, ka varētu restaurēt ārējās vērtnes, bet atliek vēl iekšējās vērtnes un slēģi. Pēc bildēs saskatāmā, verandas durvis sastāv no trīs slāņiem. Katrā ziņā cena varētu būt līdzvērtīga jūsu pieminētajiem pieciem tūkstošiem, varbūt kādu kapeiku lielāka. Svarīgi būtu noskaidrot, vai otrajai un trešajai kārtai arī nepieciešama restaurācija, iespējams, tām nepieciešams tikai remonts vai atjaunošana.

Manuprāt, īpatnējs pašvaldības lēmums mainīt durvis, nevis restaurēt. Vēl jo vairāk, ja muižā atrodas muzejs. Cik esmu strādājis ar muzeju objektiem, šajās vietās cilvēki vēsturiskajai vērtībai piešķir lielāku nozīmi.

Smiltene