Prezentēs Smiltenes pilsētas attīstības programmu

Trešdien, 9. aprīlī, pulksten 16.00 ikvienu, kuram interesē pilsētas nākotne, gaidīs Smiltenes attīstības programmas pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. Sanāksme notiks Smiltenes pilsētas domes zālē.

Attīstības programma ir plānošanas dokuments laika posmam no 2008. gada līdz 2014. gadam, kas analizē pašreizējo situāciju pilsētā un nosauc attīstības prioritātes. Smiltenes programma orientēta uz konkurētspējīgas izglītības un pievilcīgas dzīves telpas pieejamību, iedzīvotāju skaita pieaugumu un labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu.Sanāksmē piedalīsies Smiltenes attīstības programmas veidotāji, SIA "Ravenshill Consulting" un Smiltenes pilsētas domes speciālisti, kā arī vides pārskata izstrādātāji firmas SIA "ELLE" ("Igaunijas, Latvijas, Lietuvas vide") darbinieki.Sanāksmes mērķis ir īsā izklāstā iepazīstināt sabiedrību ar Smiltenes attīstības programmu. Klātesošie varēs uzdot jautājumus. Iedzīvotājiem ir iespēja savu viedokli paust, arī aizpildot aptaujas anketas un līdz 22. aprīlim tās iesniedzot pašvaldībā. Anketas pieejamas pilsētas domē, bibliotēkā un Smiltenes mājas lapā.

Smiltene