Sakoptības nedēļas Smiltenes novadā 1

Šogad Smiltenes novada teritorijā spodrības periods noteikts laikā no 2016. gada 15.aprīļa līdz 2016.gada 24.aprīlim. Tāpēc, kā katru gadu, aicinām Smiltenes novada teritorijā esošās iestādes, komercsabiedrības, dzīvojamo māju un citu īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus atbalstīt pašvaldības ierosinājumu un izsludinātā spodrības perioda laikā sakopt to īpašumā (apsaimniekošanā, nomā) esošās teritorijas un ēku fasādes.

Smiltenes novada pašvaldības 2011.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr.19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā” 21.7. punkts nosaka, ka Smiltenes novada pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. 

Tāpat pašvaldība iesaka ikvienu teritoriju sakopšanu veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai drošā veidā - lapas, veco zāli, sīkus zarus ir iespējams kompostēt un pēc tam iegūt derīgu mēslojumu. Tāpat zāles, zaru, lapu izvešanu var pieteikt SIA „Smiltenes NKUP", tas gan būs maksas pakalpojums – 10 EUR (1m3 maiss). Sīkākai informācijai SIA „Smiltenes NKUP tel.64707062.

Zaļos atkritumus (lapas, zāle, sīkie zari) par maksu iespējams nodot arī EKO laukumā Smiltenē, Limbažu ielā 8. Samaksa par nodoto 1m3 10,50 EUR. 

Rīkosimies atbildīgi pret vidi, kurā dzīvojam, un kopsim to visa gada garumā!


Komentāri 1

Smiltene