Saredz Viedrades kvartālu 6

Jau rakstījām, ka Smiltenes novada dome 2020. gada sākumā no fiziskas personas iegādājās tobrīd pārdošanā esošu nekustamo īpašumu Smiltenē, Pils ielā 9. Pašvaldībai šis darījums izmaksāja 91 612,55 eiro.

Īpašums Pils ielā 9 ar astoņām būvēm un kopējo platību 10 755 kvadrātmetri atrodas netālu no Vidus­ezera slūžām. Savulaik tur atradās bijušā uzņēmuma “Abuls” pedāļ­spaiņu ražotne, bet nesenā pagātnē vienā no ēkām īsu laiku bija atvērts naktsklubs “Fabrika”.

Trīs mēnešos jātop stratēģijai

Gan “Ziemeļlatvija”, gan vairāki iedzīvotāji jau labu laiku izrādījuši interesi, kādu pielietojumu  Smiltenes novada dome plāno jauniegādātajam īpašumam, kas tika iegādāts ar mērķi pašvaldības autonomo funkciju vajadzībām. 

Noskaidrojām, ka pašvaldības speciālisti ir apkopojuši dažādas izteiktās idejas, ierosinājumus un vajadzības pēc telpām, kas šobrīd Smiltenē pietrūkst, – tās ir telpas bibliotēkai, jauniešu interešu centram, koprades telpas uzņēmējiem un telpas mazajiem uzņēmējiem.
“Pašvaldība saredz šo vietu, kur plānoti un neplānoti satiekas radoši cilvēki un rada jaunas idejas, to panākot, gan fiziski, proti, kompleksā izvietojot dažādas iestādes, kas piesaista, pulcē dažādus cilvēkus – jaunos un inovatīvos uzņēmējus, jauniešus, radošo industriju pārstāvjus, zinātkāros, aktīvos un radošos cilvēkus, gan veicinot sadarbību un mijiedarbību caur pasākumiem, apmācībām un aktivitātēm ar visu paaudžu iedzīvotājiem,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Pašvaldības speciālisti teritorijai jeb uzsāktajam projektam ir devuši nosaukumu “Smiltenes novada Viedrades kvartāls”, taču pie kopējā redzējuma un koncepta vēl ir jāstrādā, kopā jāvienojas un jāizvērtē, lai šīs dažādās idejas kalpotu un attīstītos ilgtermiņā. 

Šogad pašvaldības galvenā iecere un plānotais darbs ir saistīts ar īpašuma jeb kvartāla idejas koncepta un stratēģijas izstrādi. Pirmais uzdevums ir darbs pie Viedrades kvartāla procesu un pakalpojumu dizaina un telpiskās attīstības stratēģijas izstrādes. To pašvaldība plāno uzsākt aprīlī. Par attīstības stratēģijas izstrādi pašvaldība noslēgusi līgumu ar Rīgas  uzņēmumu  SIA “H2E” par summu 9 915,95 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši.

Jāmeklē nauda būvprojektam un būvniecībai

Galvenie darba uzdevumi ir izstrādāt vispārējās situācijas analīzi un kontekstu, veikt līdzvērtīgu piemēru analīzi un izvērtēt dažādas alternatīvas, izstrādāt nākotnes perspektīvas un attīstības virzienus, tai skaitā arī no vietas telpiskās puses, definēt dizaina mērķus, mērķauditorijas un lietotājus, kā arī definēt “Ko darīt” un “Ko nedarīt”. Izstrādāto stratēģiju paredzēts izmantot kā pamatdatus kvartāla būvniecības ieceres projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai.

Smiltenes novada dome uzsver, ka stratēģijas izstrādes laikā  ir paredzēts iesaistīt sabiedrību un prezentēt paveikto Smiltenē vai tiešsaistes platformā.  

Otrs būtisks pašvaldībai veicams uzdevums ir meklēt atbalsta pro­grammu iespējas un finansējuma piesaisti šīs teritorijas attīstībai, lai varētu piesaistīt finansējumu gan būvprojekta izstrādei, gan būvniecībai. 

Līdz šim nav tas izdevies, projekta pieteikums programmā “Urban Innovative Actions” ar mērķi piesaistīt apmēram vienu miljonu eiro neguva atbalstu, tāpēc 2020. gadā iepirkuma procedūra par būvniecības ieceres projektēšanu netika veikta. Vairāki smiltenieši pamanījuši iepirkumu monitoringa pakalpojumu sniedzēja “Mercell” informāciju par Smiltenes novada domes plānoto atklāto konkursu “Pils ielas 9 kompleksa Koprades telpas būvprojekta izstrāde un Viedrades kvartāla koncepta izstrāde”, kas  attiecas uz 2020. gada 3. ceturksni. Tas finansējuma trūkuma dēļ tā arī netika izsludināts, skaidro pašvaldība.

Tāpat Smiltenes novada dome uzsver, ka šī gada apstiprinātajā iepirkuma plānā iepirkuma procedūra par būvniecības ieceres projektēšanu pagaidām nav plānota, jo tiek strādāts pie teritorijas attīstības koncepta. Koncepts ir vajadzīgs projektēšanas darba uzdevuma sagatavošanai. Lēmums par finansējuma piešķiršanu, kā arī projekta attīstības termiņiem būs jāpieņem jaunajiem domes deputātiem.

Komentāri 6

bezugunsnavdumu

Cik tur to telpu ja skaitīt pa m2?
Valkā vesels rajons pamests stāv, varētu tur, uzreiz rastos valstiskā vajadzība pēc šobrīd ekonomiski miruša Valka - Smiltene ceļa, bet ar kraukli neviens negrib draudzēties.

pirms mēneša, 2021.03.29 19:41

Ērls

Šogad ir plānots atjaunot asfalta segumu no Smiltenes līdz Bilskai.

pirms mēneša, 2021.03.29 19:51

Ērls

Smiltenes mūzikas un mākslas skolām vajadzētu jaunas, plašākas telpas, varbūt šeit to varētu realizēt.

pirms mēneša, 2021.03.29 19:47

duksis4x4

Siltumu pa gaisu? Kanalizāciju kā? Kur tādam daudzskaldņu projektam tur radīsies teritorija automašīnām?

pirms mēneša, 2021.03.29 20:06

ziedonis.kubulins

Noteikti vajadzētu pārdomāt, vai ekonomiski izdevīgi šīs ēkas vispār atjaunot/pārbūvēt. Visdrīzāk ēkas būtu jānojauc un stratēģiski izdevīga ir tikai konkrētā vieta, nevis konkrētie grausti.
Jāizskata iespēja beidzot izveidot jaunu, mūsdienīgu bibliotēku, jauniešu centru un izstāžu zāli, jo Smiltenes novads citādi nav konkurētspējīgs, salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem. Arī Mākslas/Mūzikas skolām tur varētu būt telpas. Cerams, vēlēšanas ienesīs novadā jaunas vēsmas un kaut kas beidzot mainīsies šajā ziņā!

pirms mēneša, 2021.03.30 00:40

Smiltene