Sarkanajam Kustam Smiltenē līdz 1. septembrim jāatrod jauna mājvieta

Sarkanā Krusta (SK) Smiltenes nodaļa Kalna ielas 2 telpās mitinājās no 2007. gada decembra. Sākot ar šī gada 1. septembri, beidzas vienošanās ar mājas īpašniekiem, un SK šīs telpas ir jāpamet.

SK Smiltenes nodaļas vadītāja Maruta Vīgante norāda, ka ir pateicīga mājas īpašniekiem, kas bija atsaucīgi un gandrīz divus gadus ļāva organizācijai šajās telpās mitināties, taču diemžēl tagad vienošanās ir beigusies.

„Sakarā ar to, ka mēs vairs nebūsim šajās telpās, nav skaidrības, kur mitināsimies. Vēlos cilvēkiem lūgt, lai viņi nāk un ņem tās lietiņas, kas mums pašreiz ir. Līdz 1. augustam mēs pieņemtu mantas, kas nepieciešamas skolai, piemēram, sporta apavus, somas, apģērbus un citas noderīgas lietas. Līdz 1. septembrim mēs šīs lietas atdosim cilvēkiem, kuriem tās nepieciešamas," stāsta M. Vīgante.

Viņa piebilst, ka neatrisināta ir arī problēma, kur mantas, kuras cilvēki nepaņems, likt pēc 1. septembra.M. Vīgante secina, ka no 1. septembra SK līdz šim sniegtie pakalpojumi nebūs pieejami līdz brīdim, kamēr tiks atrastas jaunas telpas.

SK telpās Kalna ielā 2 cilvēki var vērsties pirmdienās un trešdienās no pulksten 12.00 līdz 15.00, bet piektdienās no 12.00 līdz 17.00. Visi šajās dienās ir mīļi gaidīti.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis norāda, ka SK ir nodrošinātas pilnībā izremontētas telpas, kur pieņemt cilvēkus, kā arī mērīt viņiem asinsspiedienu.

"Mums nav tāda lieluma telpu, kur glabāt humāno palīdzību. Tagad, iespējams, sabiedriskā organizācija "Emmaus Smiltene" pārvāksies atpakaļ uz Smilteni, varbūt labdarības organizācijas SK, "Emmaus" var apvienoties un kopīgi risināt šo jautājumu," norāda A. Mežulis.

Irēna Vērpele norāda, ka SK Smiltenē ir nepieciešams, jo tas sniedz atbalstu daudziem Smiltenes un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem.

"Šurp nāku ļoti bieži, jo man ir liela ģimene. Tajā aug pieci mazbērni, esam vēl arī seši pieaugušie. Šādu vietu noteikti vajag. Ne jau man vienai, bet arī daudzām citām ģimenēm ir līdzīgs stāvoklis. Ja SK pārceltu uz citām telpām, tad vēl nebūtu nekas, bet, ja to likvidētu, tad būtu skumji," atzīst I. Vērpele.

Smiltene