Smilšu kravu apjomu kapos saglabās iepriekšējā gada līmenī

Nākamajā svētdienā, 15. jūlijā, Smiltenē notiks kapusvētki. Lai tuviniekiem būtu iespēja sakopt aizgājēju kapu kopiņas, trešdien, 11. jūlijā, uz pilsētas un Meža kapiem tiks nogādātas smiltis. SIA “Smiltenes NKUP” noskaidrojām, ka uz Smiltenes pilsētas kapiem vedīs deviņas

kravas ar smiltīm, bet uz Meža kapiem – vienu. Tās piegādās uzņēmums “Ķikuti 99”. Smiltis tiek pirktas par iepriekšējā gadā kapusvētkos savāktajiem ziedojumiem. Smilšu kravu apjoms saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Iedzīvotāju vērībai: kapusvētki Smiltenes pilsētas kapos 15. jūlijā sāksies pulksten 11, bet Meža kapos – pulksten 13. Jau šobrīd zināms, ka Svecīšu vakars šoruden Smiltenē būs 22. septembrī.

Smiltene