Smiltenē – ar domu par jaunām, mūsdienīgām telpām

Smiltenē jau gadiem ilgi cilāts, bet vēl joprojām neatrisināts jautājums ir pilsētas publiskajai bibliotēkai piemērotas jaunas, mūsdienīgas telpas.

Tāpēc no 19. līdz 25. aprīlim Bibliotēku nedēļas laikā Smiltenes novada bibliotēka aicina sabiedrību iesaistīties dažādās virtuālās aktivitātēs un aplūkot izstādes, it īpaši mudinot novada iedzīvotājus aizdomāties par bibliotēkas lomu viņu dzīvē un pasapņot par skaistu, mūsdienīgu bibliotēku Smiltenē.

Tas vairs nav sapnis, bet nepieciešamība

Jau daudzus gadus Smiltenes bibliotēkas abonements (grāmatu un periodikas krājumi), lasītavas pieaugušajiem un administrācija atrodas Baznīcas laukumā 13, kur 19. gadsimtā uzceltā ēkā Smiltenes novada pašvaldība nomā no īpašnieka telpas bibliotēkas vajadzībām. Savukārt Bērnu apkalpošanas nodaļa izmitināta Gaujas ielā 1, ēkā, kur atrodas sporta halle. Abas ēkas un telpas sākotnēji bija paredzētas citām funkcijām. 

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Inta Mežule “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka jaunas, mūsdienīgas telpas bibliotēkai vairs nav tikai sapnis, tā ir jau dzīves nepieciešamība, – tiek ieguldīti līdzekļi neatliekamos remontos, taču tas neuzlabo ēkas tehnisko stāvokli.

“Mēs vēlamies, lai bibliotēka Smiltenē savus pakalpojumus sabiedrībai – visām paaudzēm – varētu sniegt mūsdienīgās un laikmetam atbilstošās telpās, lai apmeklētājiem ir patīkami nākt uz pasākumiem, uzkavēties un atgriezties, lai bibliotēkā ir iedvesmojoša vide. Tikai mūsdienīga bibliotēka ir interesanta un aicinoša, un Smiltene ir spējīga tādu nodrošināt, izvirzot šo uzdevumu par prioritāti. Cieši ceram, ka sapnis par jaunām telpām Smiltenes bibliotēkai piepildīsies! Smiltenes novada dome kā mūsu iestādes dibinātāja atzīst to par nepieciešamību un patur prātā visu laiku, diemžēl iespējas ir tādas, kādas ir. Pašvaldība tikai ar saviem līdzekļiem vien nevar to pacelt, tiek meklēti projekti, kur startēt ar šo vajadzību,” stāsta Inta Mežule.

Izceļ radošos novadniekus un viņu devumu

Bibliotēku nedēļas gaidās Smiltenes bibliotēka ir sarūpējusi četras izstādes savās telpās Baznīcas laukumā 13, ko var apskatīt, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Tās ir: novadnieka Māra Aizpurieša karikatūru izstāde “Nenopietni par nopietno”, smiltenieša fotogrāfa Arnolda Oskara Pirro 140. dzimšanas dienai veltīta izstāde “Foto zibsnis mūžībai” un Smiltenes dzejnieces un mākslinieces Birutas Žurovskas 90. dzimšanas dienai veltīta gleznu izstāde “Sirds šūpojas vasarā un ziedu smaržā” un viņas literatūras izstāde. Visas izstādes bibliotēkā būs eksponētas līdz 31. maijam.

Savukārt Bērnu apkalpošanas nodaļā no 19. aprīļa līdz 28. maijam būs izlikta konkursa “Sapnis par bibliotēku” radošo darbu izstāde.

Nākamajā nedēļā gaidāmas arī  attālinātas aktivitātes bibliotēkas sociālajos tīklos “Facebook” un “Instagram”. Tur publicēs konkursa “Sapnis par bibliotēku” radošo darbu virtuālu izstādi, Variņu bibliotēkas grāmatu lasīšanas izaicinājumu “Darīt neticamo!”,  lasītāju atbildes uz jautājumu “Kas ir bibliotēka?” un arī muzikālu sveicienu Bibliotēku nedēļas izskaņā. 

“Novēlam, lai bibliotēka kļūst par jūsu ikdienas sastāvdaļu, lai jūs lasītu grāmatas pašu prieka dēļ! Lai bibliotēka jums saistās ar vietu, kur ikviens var atrast kaut ko sev patīkamas atpūtas brīdim – grāmatu, filmu, mūzikas ierakstu, galda spēles! Bibliotēkas ir noderīgas sabiedrībai ne tikai atpūtas brīžos, ne tikai apmierinot informācijas vai izglītības vajadzības, bet bibliotēkai un sabiedrībai ir iespējams savstarpēji sadarboties ikdienā, darīt neticamo,” ir pārliecināta Inta Mežule.

Smiltene