Smiltenē atsāksies svētdienas skolas nodarbības

5. oktobrī pulksten 10.00 Smiltenes luterāņu baznīcā atsāksies svētdienas skolas nodarbības. Draudze aicina bērnus no 3 līdz 16 gadu vecumam.

 

Jau vairāk kā divdesmit gadu ik svētdienu aptuveni 40 bērnu no pilsētas un tuvākās apkārtnes dodas uz svētdienas skolu luterāņu baznīcā. Skolā pedagogi bērniem māca par Jēzu, iet rotaļās, dzied kristīgās dziesmas. Dažādi pasākumi notiek arī ārpus baznīcas, piemēram, ekskursijas, nometnes un sadraudzības dienas ar citām draudzēm.

 

Smilteniete Aija Gulbe jau vairāk nekā astoņus gadus ir Smiltenes luterāņu baznīcas draudzes locekle. Viņa pirms septiņiem gadiem mudināja arī savu dēlu apmeklēt baznīcu. "Tur arī ir Dieva svētība un žēlastība, ko saņemam. Tāpēc nevaru to nedot arī savam dēlam Klāvam. Viņam tur ļoti patīk," saka A. Gulbe.

 

Draudzes locekle ar prieku stāsta, ka svētdienas skolas nodarbībās bērniem galvenokārt stāsta no Bībeles par Jauno un Veco derību, par to, kā Dievs radījis pasauli. "Dziedam dziesmas un slavējam Dievu. Nevienam ar varu neko neuzspiež. Tie, kuri aicināti uz svētdienas skolu, nāk ar prieku. Vienīgi dažreiz grūti svētdienas rītos piecelties," atklāj smilteniete.

 

Viņu iepriecina tas, ka pasākumi notiek arī ārpus baznīcas. Bērniem ir iespēja braukt uz kristīgiem koncertiem un izrādēm. "Jo vairāk pasākumu, jo bērniem lielāks prieks," piebilst A. Gulbe.

 

No 5. oktobra trīs nedēļas būs nodarbības pie pedagogiem, bet ceturtajā reizē - ģimenes dievkalpojums. "Ceturtajā nedēļā nav svētdienas skolas nodarbību, bet bērni ar vecākiem nāk uz dievkalpojumu, kurš ir mazliet īsāks kā citi," paskaidro Zane Celmiņa.

 

Svētdienas skolā mācās bērni līdz 16 gadu vecumam, pēc tam viņi var apmeklēt iesvētīšanas mācības. Bērni mācās dažāda vecuma grupās, mazākie liek puzles, iet rotaļās, viņiem stāsta, kā uzvesties dažādās situācijās izglītības iestādēs. "Mācībās uzsvars tiek likts uz Jēzu," piebilst Z. Celmiņa.

 

Luterāņu draudzei notiek ar sadraudzība ar citām draudzēm, piemēram, Cēsu. Vasarās notiek nometnes, kurās satiekas vairāku draudžu locekļi.

 

Z. Celmiņa uzsver, ka svētdienas skolā laipni gaidīti visi, arī tie, kuri nav draudzē vai nav kristīti. Maksa par nodarbībām netiek iekasēta. "Vienīgi, ja kādreiz nepieciešami zīmuļi vai papīrs, palūdzam nopirkt," saka Z. Celmiņa.

 

Smiltene