Smiltenē atvērs bāru un restorānu

Smiltenes pilsētas deputāti šodien pulcējas uz šogad pirmo pašvaldības sēdi. Domnieki skatīs iedzīvotāju aptaujas anketu apkopojumu par kultūras, izglītības un sporta dzīvi pilsētā, kā arī spriedīs par projektiem "Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" un "Smiltenes pilsētas izglītības iestāžu informatizācija".

 

Sēdes darba kārtībā iekļauti arī grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes pilsētā" un iesniegumi par saimniecisko darbību. Piemēram, SIA "Abuliņi" februāra sākumā vēlas atvērt bāru un restorānu Baznīcas laukumā 5 telpās, kur pirms tam darbojās nu jau slēgtā sabiedriskās ēdināšanas iestāde "Pie 4 kungiem".

 

Deputāti arī lems par reģistrēšanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā un par neprivatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumu parakstīšanu.

 

 

Apstiprinās maksas pakalpojumus, ko sniedz pašvaldības iestādes vai nodaļas: pilsētas tūrisma informācijas centrs, attīstības un plānošanas nodaļa, dzimtsarakstu nodaļa, pilsētas bibliotēka, kultūras un sporta centrs un SIA "Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde".

 

Sēdē arī izskatīs jautājums par no pašvaldības budžeta finansējamo darbinieku štata vienību skaita apstiprināšanu Smiltenes pilsētas pašvaldības iestādēs.

Smiltene