Smiltene: Ciematos satiksme - drošāka

Launkalnes pagasta ciemiem Saltupiem un Pavāriem Smiltenes pievārtē vairs nevar joņot cauri ar automašīnu lielā ātrumā, ja vien vadītājs speciāli negrib krāt soda punktus. Tur valsts autoceļa Smiltene - Pavāri malā uzstādītas ceļa zīmes ar apdzīvotas vietas norādi uz baltas pamatnes.

Iedzīvotāji panāk ātrumu

ierobežojošu ceļa zīmju uzstādīšanu

Tas nozīmē ātruma ierobežojumu līdz 50 kilometriem stundā.Šis ir piemērs, ko var panākt iedzīvotāji, ja viņi ir gana aktīvi un paši iesaistās sev vēlamo lietu risināšanā, nevis gaida, kad to izdarīs citi."Protams, ir prieks. Zīmes ir patīkamas. Cilvēkiem ir patīkami braukt. Viņi redz, ka te ir apdzīvota vieta," par rezultātu gandarīts ir ceļa zīmju lietas aizsācējs Ēriks Puriņš no Saltupiem. Pirms dažiem mēnešiem viņš vērsās "Ziemeļlatvijā", lūdzot palīdzēt pirms ciematiem uzstādīt ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes. Ne viens vien pārgalvīgs braucējs joņoja cauri ciematiem, apdraudot iedzīvotāju drošību.Palīdzot laikrakstam, tapa vēstule, kuru parakstīja vairāk nekā 20 Saltupu un Pavāru iedzīvotāju. Tālāk iesaistījās Launkalnes pagasta padome, lūdzot valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts ceļi" (LVC) Valkas nodaļu uzstādīt ceļa zīmes šajos ciematos, un saņēma "zaļo gaismu". "Gadījumi, kad ceļa zīmes uzstādām pēc iedzīvotāju lūguma, nav īpaši bieži," atzīst LVC Valkas nodaļas vadītājs Juris Jansons.

Smiltene