Smiltenē dod “zaļo gaismu” apbūvei

Nākotnē Smiltenē būs jauna - Čiekuru iela. To un vēl citus jaunumus var uzzināt, izpētot teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumus zemes īpašumam Audēju ielā 14.

 

No šodienas Smiltenes pilsētas domē vai bibliotēkā ikvienam interesentam pieejami pašvaldības saistošie noteikumi "Detālplānojums Smiltenē, Audēju ielā 14".

 

Tā ir detālplānojuma galīgā redakcija, kas tapusi pēc divām sabiedriskās apspriešanas kārtām, uzklausot arī ieinteresēto personu priekšlikumus. Par to "Ziemeļlatvija" informēja vairākkārt.

 

Lēmumu par detālplānojuma izstrādi pieņēma Smiltenes pilsētas dome. Aptuveni 3,3 hektārus lielā zemes gabala īpašnieks ir Smiltenes firma "Mežvalde AD". Detālplānojumu pēc tās pasūtījuma izstrādāja uzņēmums SIA "Vidzemes mērnieks".

 

Dokumenta mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai teritorijas attīstībai - jaunai apbūvei un transporta un tehniskās infrastruktūras izveidei. Iedzīvotājiem saistošākā informācija meklējama sadaļā par apbūves noteikumiem un grafiskajā daļā.

 

Detālplānojumā zemes gabalam Audēju ielā 14 plānota daudzstāvu māju apbūve gar Rīgas ielu un savrupmāju apbūve gar Lazdu un Audēju ielu. Plānots rekonstruēt Lazdu un Audēju ielu. Lai piekļūtu savrupmājām, būvēs nelielu Čiekuru ielu jeb iebraucamo ceļu ar laukumu, kur apgriezties automašīnām.

 

 

Teritorijā saglabās esošo zaļo zonu (priežu kalniņu). Plānoti veloceliņi un gājēju celiņi. Kad konkrēti zemes gabalā Audēju ielā 14 sāksies plānotā apbūve, vēl nav zināms.

 

"Detālplānojuma galīgā redakcija ir pamats turpmākajai darbībai zemes īpašniekam savu projektu attīstībā," informē detālplānojuma izstrādes vadītājs pašvaldības speciālists Andris Lapiņš. Vakar pilsētas domē vienu detālplānojuma eksemplāru saņēma firmas "Mežvalde AD" valdes loceklis Ilmārs Kauliņš. Ņemot vērā pašreizējo situāciju ekonomikā, I. Kauliņš atturas no komentāriem par uzņēmuma pašreizējiem plāniem saistībā ar zemes gabalu Audēju ielā 14.

 

Dokumentā norādīts, ka zemes gabala pašreizējā teritorija pārsvarā ir mazdārziņi, no kuriem lielākā daļa ir pamesti un netiek apstrādāti. "Ja zemes īpašnieks plāno uzsākt apbūvi, tad viņam mazdārziņu saimnieki jāinformē gadu iepriekš," skaidro A. Lapiņš.

 

Šobrīd noslēgumam tuvojas detālplānojuma izstrāde vēl diviem zemes gabaliem: Audēju ielā 20 (īpašniece - Smiltenes pilsētas dome) un Rīgas ielā 11 (īpašniece firma "Madara '89").

Smiltene