Smiltenē dod zaļo gaismu ielas rekonstrukcijai 1

Koordinācijas padomes sēdē ir apstiprinātas četru Latvijas pilsētu, tai skaitā Smiltenes, projektu idejas, lai sekmētu šo pilsētu konkurētspējas attīstību un izaugsmi.

 

Koordinācijas padome izskatīja Liepājas, Smiltenes, Gulbenes un Jelgavas pilsētu iesniegtos projektus. Tie pretendē uz Eiropas savienības finansējumu, kas paredzēts pilsētu policentriskai attīstībai.

 

Smiltenes pilsētas dome iepazīstināja Koordinācijas padomi ar Atmodas ielas kompleksās rekonstrukcijas projektu.

 

"Šis projekts veidos integrētu Vidzemes transporta sistēmu un uzlabos transporta infrastruktūras kvalitāti, veicinot kaimiņu novadu sasniedzamību un uzņēmējdarbības attīstību," informē Ilze Dišlere, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece.

 

Liepājā plānots palielināt energoefektivitāti pilsētas izglītības iestādēs. Gulbenē iecerēta kultūras nama renovācija. Jelgavnieki grib īstenot divus projektus: izveidot multimediju un inovāciju atbalsta centru pilsētas Zinātnes un tehnoloģiju parka teritorijā un veicināt transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūvi izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstībai.

 

Pēc Koordinācijas padomes apstiprinājuma saņemšanas Smiltenes, Liepājas, Gulbenes un Jelgavas pilsētu attīstības projektus līdz šā gada 20. maijam var iesniegt RAPLM Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

 

Tikmēr Smiltenes pilsētas dome iepirkuma procedūrā jau izraudzījusies firmu, kura izstrādās Atmodas ielas un tās pieslēguma ielu kompleksās rekonstrukcijas projektu attiecībā uz darbiem pieslēguma ielās. Tā ir firma "SKA projekti" no Jēkabpils.

 

Koordinācijas padomē jau iepriekš apstiprināta arī Smiltenes pilsētas domes projekta ideja par Raiņa ielas un tās pieslēguma ielu komplekso rekonstrukciju.

 

Kopumā 16 pilsētām minētajā aktivitātē ir pieejami 209,2 miljoni latu. No tiem 177,8 miljoni latu ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Koordinācijas padomes uzdevums ir izvērtēt un novērst pilsētvides prioritāšu projektu iespējamo pārklāšanos ar citām Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātēm. Šajā padomē darbojas pilsētu pašvaldību, plānošanas reģionu un ministriju pārstāvji.

Komentāri 1

Zemene

Vai tiešām firma no Jēkabpils ir lētāka,nekā pašu vietējie uzņēmumu pakalpojumi...

pirms 12 gadiem, 2009.02.10 14:58

Smiltene