Smiltenē gaidīs visa novada seniorus

Gada nogalē pensionāriem notiks divi pasākumi - rokdarbu izstāde un lielā svētku balle. Arī šogad Smiltenes pensionāru klubiņš rīko gadskārtējo Ziemassvētku komercizstādi, kurā savus rokdarbus un dažādus ražojumus rādīs smilteniešu vecākā paaudze. Cilvēki jau novērtējuši, ka tā ir laba iespēja iegādāties Ziemassvētku dāvanas.

Izstāde notiks pensionāru klubiņa telpās Smilšu ielā 16. un 17. decembrī un būs atvērta no pulksten 10.00 līdz 16.00. Darbi jāiesniedz 15. decembrī no pulksten 10.00 līdz 14.00.

Vēl Smiltenes pensionāru apvienība, klubiņš un kultūras darbinieki aicina visus pensionārus un viņu draugus uz Ziemassvētku balli. Tā notiks Smiltenes kultūras un sporta centrā 26. decembrī pulksten 15.00. "Īpaši gaidām pārstāvjus no Smiltenes novada pagastiem. Sāksim draudzēties svecīšu gaismā!" aicina Smiltenes pensionāru klubiņa vadītājs Gatis Krūmiņš.

Svētku programmā būs krāšņa eglīte, groziņu vakars, Ziemassvētku pantiņi, dziesmas un dejas. Uzstāsies senioru koris "Mežābele", vēderdejotājas no Valmieras un sporta deju pāris Artūrs Caune un Megija Grundberga. Pašu iestudētu Ziemassvētku uzvedumu rādīs pensionāru klubiņš.

Pensionāri tiek aicināti pieteikties un rezervēt galdiņus Smiltenes kultūras un sporta centrā vai pa tālruni 64774838 līdz 22. decembrim.

Smiltene