Smiltenē ielas kļūst draudzīgākas satiksmei

Smiltenē diennakts tumšajā laikā gājējiem drošāk kļuvis pārvietoties pa Raiņa ielu un šķērsot krustojumu pie kultūras un sporta centra. Tumsu kliedē jaunas ielas spuldzes.

Abos objektos firma "Vidzemes energoceltnieks" īstenojusi vietējās pašvaldības projektus par ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju. Likvidētas vizuāli nepievilcīgās, savu laiku nokalpojušās gaisvadu līnijas, tranšejās ieguldīti kabeļi, uzstādīti cinkoti metāla balsti un jaunas ielu apgaismojuma armatūras ar spuldzēm.

 

Raiņa ielā jauna apgaismojuma sistēma izbūvēta posmā no Pilskalna ielas līdz krustojumam ar Rīgas ielu pie uzņēmuma "8CBR" ar atzarojumiem Audēju, Veldes, Līkuma, Lauku, Parka un Pilskalna ielā."Mēs par to ļoti priecājamies, jo apkārtne agrāk bija vienā tumsā. Kad mazbērns no Trīs pakalnu skolas pasākumiem nāca mājās vakaros, gājām viņam pretī," stāsta pensionāre Ērika. Viņa dzīvo blakus Raiņa un Parka ielas krustojumam. Agrāk Parka ielā pie viņas mājas neesot bijis nevienas laternas. "Tagad, kad nāku vakaros mājās no pilsētas pa Raiņa ielu, tiešām var redzēt, ka jaunās apgaismojuma spuldzes spīd," priecājas pensionāre.

Nākamā - trotuāra būveSmiltenes pilsētas domes izpilddirektors Uldis Rudzītis bez rekonstruētā posma vēl par lielu ieguvumu atzīst elektriskā apgaismojuma sistēmas izbūvi Audēju ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lazdukalna skatu tornim, kur tāda nekad nav bijusi. "Iedzīvotāji vairākus gadus pamatoti prasīja kaut ko darīt lietas labā," stāsta izpilddirektors.

 

Jau izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija un pašlaik tiek sagatavota iepirkuma procedūra, lai varētu turpināt ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju atlikušajā Raiņa ielas posmā no Ābeļu ielas līdz Cērtenes ezeram, iekļaujot atzarus uz piegulošajām ielām.

 

Papildu minētajiem darbiem Raiņa ielā notiek "Latvenergo" tīklu rekonstrukcija, nomainot gaisvadu līnijas pret pazemes kabeļiem. Arī šos darbus veic "Vidzemes energoceltnieks" pēc "Latvenergo" akciju sabiedrības "Sadales tīkls" pasūtījuma.

 

Savukārt Smiltenes pilsētas dome plāno turpināt Raiņa ielas labiekārtošanu, atjaunojot ielas asfaltbetona segu un izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju un gājēju ietvi ielas vienā pusē posmā no Rīgas ielas līdz Galdnieku ielai. Par to jau uzsākta tehniskā projekta izstrāde.

 

Aptaujātie Raiņa ielas iedzīvotāji trotuāru gaida ar nepacietību, jo satiksme šajā ielā ir gana intensīva. Daži rosina kaut ko darīt kalnup vedošajā ielas līkumā pie krustojuma ar Pilskalna ielu, jo atzīst šo posmu par bīstamu.

Cer uz "dzelteno joslu"Smiltenē turpinās arī pilsētas tranzītielas elektriskā apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija. Pagājušā gada nogalē uzņēmums "Vidzemes energoceltnieks" pabeidza darbus posmā no Abula upes līdz Meža kapiem. Tagad jaunās dzeltenās nātrija spuldzes izgaismo arī posmu no Meža kapiem līdz Zaķu ielai un no Lejas ielas līdz Raiņa ielai.

 

Četras laternas padara pārredzamākas diennakts tumšajā laikā gājēju pārejas un Atmodas ielas krustojumu ar Raiņa un Gaujas ielu pie pilsētas kultūras un sporta centra. "Darbi turpinās, un atbilstoši projektam moderns, mūslaiku prasībām atbilstošs apgaismojums būs visā tranzītielā," informē U. Rudzītis.

Smiltene