Smiltenē: Izvirza projektus miljonu saņemšanai

Gandrīz pieci miljoni latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, uz kuriem pretendē Smiltene, varētu tikt izlietoti trijiem lieliem projektiem.

 

Tā ir pilsētas ielu sakārtošana, atpūtas un sporta kompleksa "Teperis" rekonstrukcija un paplašināšana un sociālā aprūpes centra "Līvena nams" uzcelšana.

 

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka Smiltene ir to 17 Latvijas pilsētu vidū, kurām piešķirs Eiropas Savienības finansējumu nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmei.

 

Minētie trīs projekti kā prioritāri iekļauti Smiltenes pilsētas attīstības programmā, investīciju plānā ar norādi uz prioritāti "Policentriskā attīstība". Atbilstoši nosacījumiem pilsētu policentriskajai attīstībai finansējumu var izlietot tikai tādiem projektiem, kuriem nav pieejami līdzekļi no citiem Eiropas fondiem vai Latvijas valsts ministriju investīciju un citām programmām.

 

Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis informē, ka par konkrētajiem projektiem deputāti oficiālu lēmumu vēl nav pieņēmuši, taču vienojušies tos virzīt kā prioritārus Eiropas finansējuma saņemšanai.

 

Ar "Līvena nama" projektu pašvaldība trāpījusi jutīgā jomā. "Pilsētā ir daudz problēmu īpaši sociālajā jomā, veco ļaužu aprūpē. Nav neviena dienas centra, nav pansionāta. Netiek kvalitatīvi organizēta šo cilvēku aprūpe dzīves vietā," portālā savu viedokli izsaka komentētājs ar niku I.B.

 

Arī A. Mežulis uzsver, ka sociālās mājas izbūve Smiltenē un apkārtējos pagastos ir aktuāla. Tāpēc ir mērķis pilsētā līdz 2011. gadam uzcelt Eiropas Savienības prasībām atbilstošu daudzfunkcionālu aprūpes centru "Līvena nams". Šī iestāde aptvertu dienas aprūpes centru cilvēkiem ar invaliditāti un pensionāriem, ilgstošās aprūpes centru vietējiem iedzīvotājiem, kuri nespēj sevi uzturēt vecuma vai veselības dēļ (brīvu vietu gadījumā plānots piedāvās maksas pakalpojumus Latvijas un kaimiņvalstu iedzīvotājiem) un pēcoperāciju rehabilitācijas centru.

 

Iestādi plānots veidot pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas, rekonstruējot un pielāgojot tur esošo ēku un uz vecajiem pamatiem uzceļot jaunu piebūvi.

 

Uz pilsētvides attīstībai plānoto Eiropas naudu pretendē arī projekts par atpūtas un sporta kompleksa "Teperis" rekonstrukciju un paplašināšanu.

 

Projektā iekļauta pilsētas stadiona infrastruktūras kompleksa labiekārtošana un rekonstrukcija, aptverot sporta spēļu laukumus, skrejceļus, vieglatlētikas sektoru, tribīnes un apgaismojumu; peldvietas labiekārtošana; stāvlaukuma izbūve; teritorijas labiekārtošana ap Tepera ezeru, ieskaitot priežu parku. Ezera apkārtnē paredzēta tiltiņu rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve, atpūtas vietas ierīkošana, fizisko aktivitāšu takas, parka labiekārtošana, peldvietas tīrīšana un citi darbi.

Trešais projekts ir pilsētas ielu sakārtošana, akcentējot Raiņa ielas un tai piegulošo ielu posmu komplekso rekonstrukciju.

 

Projektā plānots rekonstruēt Raiņa ielu un izbūvēt gājēju ietvi, uzstādīt ceļa zīmes un izveidot gājēju pārejas, sakārtot un izbūvēt ielas apgaismojumu, kur darbi jau uzsākti, izbūvēt virsūdeņu novadīšanas sistēmu. Iespēju robežās sakārtos arī citas ielas Raiņa un Rīgas ielas rajonā.

Smiltene