Smiltenē - Jāņa Kristītāja dienas dievkalpojums

"Jānis Kristītājs ir viena no nozīmīgākajām Bībeles personām, jo Jēzus par viņu ir sacījis - „viņš ir lielākais no praviešiem".

Tieši viņam Dievs bija uzticējis sludināt un visiem cilvēkiem norādīt uz īsto, ilgi gaidīto, pasaules Glābēju - Kristu.

Jau daudzus gadu simtus visā pasaulē 24. jūnijā tiek atzīmēta Jāņa Kristītāja diena. Nu jau arī Latvijā šīs dienas svinēšana ir kļuvusi par tradīciju daudzos dievnamos.

Ja arī Tu kaut ko gaidi un meklē, iekšēji pēc kaut kā ilgojies, atnāc 24. jūnijā plkst. 13.00. uz Smiltenes ev. lut. baznīcu un ieklausies - Jānis Kristītājs vēl aizvien norāda uz pareizo atbildi ikvienam cilvēkam."

Smiltene