Smiltenē: Konkursa vērtēšanas komisijā iekļauti arī kaimiņu rajona speciālisti

Konkursā uz Smiltenes pilsētas jaunā bērnudārza vadītāja amatu pieteikušās deviņas pretendentes no dažādām Latvijas apdzīvotām vietām. Drīz kļūs zināms, kuru no viņām izraudzīsies konkursa vērtēšanas komisija.

 

Pašvaldības vadītājam radies iespaids,

 ka jaunā bērnudārza un tā vadītāja sakarā

 "Smiltene jau vārās".

 

 

Konkursu uz Smiltenes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu izsludināja pilsētas dome. Noteiktajā termiņā līdz 22. janvārim konkursa nolikumā prasītos dokumentus pašvaldībā iesniedza deviņas pretendentes no Smiltenes, Grundzāles, Launkalnes, Priekuļiem, Rīgas rajona Stopiņiem un citām apdzīvotajām vietām."Visas kandidātes, kuru iesniegtie dokumenti atbildīs konkursā izvirzītajiem kritērijiem, komisija aicinās uz pārrunām 29. janvārī. Tā būs konkursa otrā noslēdzošā kārta," informē Smiltenes pilsētas domes kancelejas vadītāja Dina Kaupe.

 

No malas izvērtēt vieglākSludinājumu par konkursu uz bērnudārza vadītāja amatu pašvaldība ievietoja Valkas un apkārtējo rajonu laikrakstos un "Dienā". Ir izstrādāts detalizēts konkursa nolikums un izveidota vērtēšanas komisija. To vada Modris Krieviņš - Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomes priekšsēdētājs. Komisijā darbojas: Ainārs Mežulis - Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs, Sanita Mickeviča - Smiltenes pilsētas domes juriste, Valda Cirīte - Smiltenes pilsētas domes Kultūras, izglītības un sporta komitejas priekšsēdētāja, Tālis Jaunzems - Cēsu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs."Izglītības iestādes vadītājam ir jābūt augsta līmeņa pedagogam un arī menedžerim," pašvaldības rūpīgo pieeju konkursam motivē A. Mežulis."Daļa pretendentu ir Valkas rajona cilvēki, un mums ir subjektīvi grūtāk viņus izvērtēt. Tāpēc komisijā pieaicināti arī tādi speciālisti kā Modris Krieviņš, kura vārds komentārus neprasa, un Cēsu rajona Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzems. Viņiem ir skats no malas un liela pieredze, lai zinātu, kam pievērst uzmanību," skaidro Smiltenes domes priekšsēdētājs. Piemēram, visi pretendenti iesnieguši savus priekšlikumus par bērnudārza darbības stratēģiju, kas būtiski atklās viņu piemērotību amatam.

Pilsēta jau vārāsKonkursa uzvarētāja vadīs Smiltenes pilsētas jauno bērnudārzu. To izveidos, reorganizējot 2. pirmsskolas izglītības iestādi jeb "silīti" un bērnudārzu "Vālodzīte".Jaunais bērnudārza nams Rīgas ielas malā jau ir uzcelts. Pašlaik celtnieki veic telpu iekšējo apdari. Ēkā ir telpas 12 grupiņām ar vietu aptuveni 300 bērniem. Pašvaldība jau izvēlējusies bērnudārza atklāšanas datumu - šā gada 1. jūniju.Februārī, kad konkursa komisija būs izvēlēsies iestādes vadītāju, viņa kopā ar domes priekšsēdētāju A. Mežuli un domes juristi S. Mickeviču dosies iepazīšanās vizītē uz abiem pilsētas bērnudārziem. "Kolektīvus iepazīstināsim ar jauno direktoru un skaidrosim situāciju. Reorganizācija notiks, taču lielākajai daļai cilvēku tā nebūs atbrīvošana. Nav iemesla nevajadzīgi satraukties," mierina A. Mežulis. Pašvaldības vadītājam radies iespaids, ka jaunā bērnudārza un tā vadītāja sakarā "Smiltene jau vārās".

Smiltene