Smiltenē Lielā talka – pilsētas centrā

Smiltenē par Lielās talkas norises vietu 28. aprīlī ir izvēlēts Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzs.

Talcinieki izveidoja jaunu apstādījumu dobi, kurā iestādītas hostas un Smiltenes novada iedzīvotāju uzdāvinātās hortenzijas.

Vēl kāda cita iedzīvotāju dāvana – sniegpulkstenīši – aug pie centrālās ieejas dievnamā.

Talcinieki arī sakopa baznīcas dārza teritoriju, sagrāba pērnās lapas un zarus.

Vairāk par to, kāpēc un ar kādu mērķi izveidoti baznīcas dārza jaunie apstādījumi, lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” 3. maija numurā.


Smiltene