Smiltenē, nākot uz “Mitekli”, ir jāievēro tā noteikumi 1

Vidēji 40 bērnu, pusaudžu un jauniešu dienā. Tik daudz interesentu pirmajos trijos mēnešos kopš atvēršanas piesaistījis Smiltenes jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs "Miteklis" Trīs pakalnu pamatskolā.

 

 

"Miteklī" ikviens apmeklētājs var satikties ar draugiem mājīgā gaisotnē, spēlēt biljardu, galda futbolu, novusu, galda tenisu, šahu un dambreti. Nesen centra piedāvājumu papildinājušas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas dāvanas: jaunas galda spēles un grāmatas."Centrs savu darbību ir attaisnojis," apkopojot statistiku par apmeklētāju skaitu, secina jauniešu darba koordinatore Smiltenes pilsētas domē Aurika Zīvere. Tomēr apmeklētājiem jāievēro arī šīs vietas iekšējās kārtības noteikumi.

 

Galvenais, - saudzēt inventāru"Mitekļa" dibinātāja Smiltenes pilsētas dome apstiprinājusi šī Smiltenes jauniešu iniciatīvu centra nolikumu, nosakot arī to, kas centrā ir aizliegts un kādi ir apmeklētāju pienākumi. Noteikumi centrā ir izlikti trijās vietās."No noteikumiem vissvarīgākie man šķiet tie, kuri ir saistīti ar inventāra saudzēšanu, lai to nelauztu un nebojātu. Citādi jauniešiem vairs nebūs intereses tur nākt, un viņi paši sev izraks bedri," spriež Smiltenes jauniešu domes (SJD) prezidente Inga Ērgle. SJD "Miteklī" rīko dažādus tematiskus pasākumus. Par tiem jaunieši informē, izliekot pilsētā afišas.

 

Paši mazākie nākt nevarDarba dienās "Miteklis" ir atvērts no pulksten 14.00 līdz 21.00, sestdienās - no pulksten 12.00 līdz 17.00. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu uzrauga centra administratori Anita Žeļezkina un Dainis Kaminskis. Centrā ir aizliegts smēķēt; ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs; lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt centra aprīkojumu, vai patvaļīgi to pārvietot ārpus centra telpām; piegružot telpas ar sadzīves atkritumiem; lietot necenzētus vārdus vai fiziski ietekmēt vienam otru; ievest dzīvniekus. Tāpat arī aizliegts "Miteklī" atrasties bērniem līdz septiņu gadu vecumam bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzības.

Komentāri 1

Smiltene