Smiltenē palielinājies vairāku sociālo pabalstu apmērs 2

Šogad palielinājies vairāku sociālo pabalstu apmērs Smiltenes novadā, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Kā paredz 2013.gada 25.septembra domes sēdē apstiprinātie grozījumi saistošajos noteikumos "Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā", materiālais atbalsts ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu, jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai palielināts no 50 latiem jeb 71,14 eiro uz 100 latiem jeb 142,28 eiro.

Tāpat apstiprināti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Smiltenes novada pabalstiem audžuģimenēm", paredzot finansiālu atbalstu audžuģimenēs ievietotiem bērniem ikmēneša bērna uzturēšanai, palielinot uzturnaudu no 142,28 (Ls100)  uz 170,74 eiro (Ls120) .

Turklāt grozījumi apstiprināti arī saistošajos noteikumos "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem", kas paredz paplašināt palīdzības saņēmēju loku, nosakot, ka dzīvokļu pabalstu saņem visas personas vai ģimenes, kurām noteikts maznodrošinātās statuss, atzīmēja Mūze. Grozījumi paredz uz pusi palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru - no 50 latiem gadā uz 100 latiem gadā jeb 142,28 eiro.

Kā pastāstīja Mūze, līdz šim dzīvokļa pabalstu piešķīra personām, kurām noteikts trūcīgas ģimenes vai personas statuss, atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, nepamatoti represētām personām, kā arī maznodrošinātiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru vienīgais ienākums ir pensija, kas mēnesī nepārsniedz 184,97 eiro (Ls130).

Paplašināts arī sociālās palīdzības saņēmēju loks, nosakot, ka medicīnisko izdevumu apmaksai pabalstu saņem visas personas vai ģimenes, kurām noteikts maznodrošinātās statuss. Līdz šim medicīnisko izdevumu apmaksai pabalstu piešķīra personām un ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas ģimenes vai personas statuss, tāpat arī invalīdiem, bērniem invalīdiem, nepamatoti represētajām personām, kā arī maznodrošinātiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru vienīgais ienākums ir pensija, kas mēnesī nepārsniedz 184,96 eiro (Ls130).

Bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņi turpina sekmīgi mācīties, lai nodrošinātu pamatvajadzības, palielināts ikmēneša pabalsts no 85,37  eiro (Ls 60) uz 142,28 eiro (Ls 100) mēnesī. Tāpat ģimenes pabalstu 28,45 (Ls 20) eiro apmērā mācību līdzekļu iegādei var saņemt arī ģimenēm, kurām noteikts maznodrošinātās statuss, sacīja Mūze.

Pēc viņas teiktā, grozījumi saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis". Prognozējamais laiks, pēc Mūzes teiktā, ir 2014.gada janvāris.

Novada sociālais dienests ir aprēķinājis, ka izmaiņu realizēšanai budžetā papildus būtu nepieciešams finansējums aptuveni 25 612 eiro (Ls18 000) apmērā.

Komentāri 2

bet...

Ieviesiet beidzot kādu darba vietu, pietiks pabalstīt!!!

pirms 6 gadiem, 2014.12.29 16:00

'GIMENE

Sakiet ludzu kur var redZet ka aprekina TRUCIGO UN MAZNODOSINATO STATUSU.?

pirms 6 gadiem, 2015.01.24 15:12

Smiltene