Smiltenē par attīstības naudu varēs izdarīt vairāk

Smiltenes pilsētas dome gatavo atkārtotai iesniegšanai divus projektus, lai pilsētai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu naudu.

 

Tie ir projekti par Raiņa ielas un tās pieslēguma ielu komplekso rekonstrukciju un bērnudārza "Pīlādzītis" ēkas Mētras ielā infrastruktūras attīstību.

 

"Valstī mainās ekonomiskā situācija. Būvdarbu izmaksas paliek lētākas. Par to pašu naudu varam paveikt vairāk," skaidro Smiltenes pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

 

Tāpēc pašvaldība jau izsludinājusi iepirkuma procedūru par Raiņa ielas pieslēguma ielu komplekso rekonstrukciju, kas Kaļķu, Mētras, Galdnieku, Pilskalna un Parka ielā plānota visā garumā, bet Audēju ielā - atsevišķos posmos. Konkursā par Raiņa ielas rekonstrukciju uzvarēja akciju sabiedrība "8CBR".

 

Domes speciālisti tagad spriež par papildu darbiem bērnudārza "Pīlādzītis" ēkā Mētras ielā, ko paredzēts renovēt jau šovasar. Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma procedūrā darbu veikšanai pieteicās četri pretendenti.

 

 

Pašlaik komisija izvērtē viņu iesniegtos dokumentus."Nolikuma prasības paredzēja samērā stingrus nosacījumus, kurus ne katrs uzņēmums spēja nodrošināt," pretendentu mazo skaitu komentē pašvaldības iepirkumu speciāliste Margita Karlsberga.

Smiltene