Smiltenē: Pēc ugunsgrēka nākamais – algu strīds 3

Sākot strādāt, nedrīkst paļauties tikai uz darba devēja mutiskiem solījumiem maksāt algu. Uz savas ādas to izjutuši strādnieki, kuri nojauc ēku Smiltenē pie Tepera ezera, atbrīvojot vietu atpūtas un rekreācijas centra būvlaukumam.

Mutiski solīto samaksu nesaņēmušie

strādnieki sadumpojas un

palīdzību meklē "Ziemeļlatvijā"

 

 

"Par četrām nostrādātām nedēļām mums katram samaksāja tikai 120 latu. Vēl katram pienākas 280 latu, taču neko vairāk par solījumiem, ka nauda būs, neesam saņēmuši," stāsta viens no strādniekiem Modris. Modris un viņa kolēģi Ēriks un Jānis - visi smiltenieši - ar savu problēmu šonedēļ vērsās "Ziemeļlatvijā". Savus uzvārdus viņi laikrakstā pagaidām lūdz nepublicēt. Pavisam objektā strādājuši pieci cilvēki, taču divi, nesagaidot algu, aizgājuši projām."Lai uzmanās visi, kuri šajā objektā nāk strādāt, jo nevar zināt, vai samaksa būs vai ne. Var notikt tāda pati krāpšana, kā ar mums," stāsta Modris.Vīrieši gan atzīst, ka piekrituši ēku nojaukt bez oficiāli noslēgta darba līguma. Bijusi tikai mutiska vienošanās par to, ka katram strādniekam maksās 20 latu dienā un algu izmaksās reizi nedēļā. Nojaukšana galvenokārt esot roku darbs. "Neslēdza ar mums līgumu, kaut prasījām. Teica, - tāpat pastrādājiet, tad nodokļi nav jāmaksā. Piekritām, jo naudu vajag. Ziemas laikā darbu dabūt grūti. Pirms tam strādājām Smiltenes bērnudārza celtniecībā. Pārnācām no turienes," stāsta strādnieki.

 

 

Demontāžu pārzina privātpersonaKāda firma viņus pieņēmusi darbā, vīrieši nezina un atsaucas uz Ēriku no Līgatnes. Kad apnikuši nepildītie solījumi par algas izmaksu, Modris viņam vairākkārt zvanījis uz mobilo tālruni, taču zvani palikuši bez atbildes. Arī "Ziemeļlatvija" tobrīd pārliecinājās, ka klausuli, uz šo numuru zvanot, neviens neceļ.Tepera krastā atpūtas un rekreācijas kompleksu plāno būvēt Cēsu firma "Mārtiņš VR". Minētā firma bija vienīgā, kura uzvarēja Smiltenes pilsētas domes izsludinātajā konkursā par īpašuma Dakteru ielā 2 (ēkas un zemes) nomu ar apbūves tiesībām. Ēka (agrāk to apsaimniekoja Latvijas Nedzirdīgo savienības Smiltenes reģionālā biedrība) un zeme ir Smiltenes pilsētas domes īpašums."Ziemeļlatvija" noskaidroja, ka ēkas demontāžas būvatļauja izsniegta Cēsīs reģistrētai firmai "Artavs X". Taču šajā uzņēmumā informēja, ka faktiski demontāžas procesu organizē, naudas lietas kārto un darba drošības jautājumus risina privātpersona Ēriks Viļums, ar kuru noslēgts apakšlīgums un kurš arī kārto lietas ar pasūtītāju.

 

 

Ja nemaksā, jāiet uz tiesu"Vienošanās maksāt algu bija reizi divās nedēļās, nevis vienā, turklāt strādniekiem ir atļauts savām vajadzībām paņemt demontāžas materiālu, kuru var izmantot kā malku," skaidro Ē. Viļums, vakar pats pazvanot uz "Ziemeļlatviju". Daļu samaksas strādnieki saņemšot jau tajā pašā dienā (15. februārī), bet atlikušo algu - pēc ēkas demontāžas. Darbus objektā plānots pabeigt 19. februārī.Ē. Viļums aicina strādniekus saprast, ka šobrīd visā valstī ir smaga ekonomiskā situācija un uzņēmumu savstarpējos norēķinos rodas problēmas ar naudu.Šim gadījumam uzmanību pievērsusi Ziemeļvidzemes reģionālā valsts darba inspekcija. Tās inspektors Valkas rajonā Zigmārs Doršs atgādina ikvienam darba ņēmējam nesākt strādāt uz mutisku norunu pamata. Noteikti ir vajadzīgs ar savu parakstu apstiprināts rakstisks darba līgums. "Konkrētajā gadījumā, ja darba devējs labprātīgi nemaksā, tad darba ņēmējam atliek vienīgi ar lieciniekiem pierādīt tiesā to, ka bijušas darba attiecības. Taču izdevumi par tiesvedību jāsedz pašam," skaidro Z. Doršs.Viņš ievērojis, ka Valkas rajonā pēdējos gados līdzīgi gadījumi bijuši ļoti reti. "Cilvēki paliek gudrāki," secina inspektors.

 

 

Kaimiņi izsauc ugunsdzēsējusNojaukšanai paredzētajā objektā Dakteru ielā 2 notiekošais neapmierina arī Smiltenes pilsētas domi. "To, ka tur nav kārtības, pēc ugunsgrēka personīgi pateicu nomniekam Raitim Sijātam (R. Sijāts ir firmas "Mārtiņš VR" valdes priekšsēdētājs - redakcijas piezīme)," "Ziemeļlatvijai" stāsta pašvaldības izpilddirektors Uldis Rudzītis. Proti, nesen vēlu vakarā pie ēkas Dakteru ielā 2 dega dēļu kaudze. Ugunsdzēsējus izsauca kaimiņos dzīvojošs vīrietis."Vakarā skatījāmies televizoru un izdzirdējām troksni," viņš atceras. "Piegāju pie loga un mājas galā redzēju uguni. Aizgāju apskatīties un redzēju, ka pie sienas deg dēļu kaudze. No nojaukšanai paredzētās mājas iznāca divi pamatīgi piedzērušies vīrieši. Aizgāju atpakaļ mājās un izsaucu ugunsdzēsējus, jo vējš pūta mana īpašuma virzienā." Objektā strādājošie smiltenieši stāsta, ka tolaik māju demontēja strādnieki no Siguldas.U. Rudzītis ceturtdien secināja, ka objekta teritorijā brīvi var iekļūt nepiederošas personas, jo pilnībā nav pabeigts nožogojums. Nav arī plāksnes ar demontāžas darbu veicējas firmas nosaukumu un atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kaut gan to prasa būvniecības likums.

 

 

Pārskatīs nomas līgumu"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka pēc vecās ēkas nojaukšanas firma "Mārtiņš VR" iecerējusi pie Tepera ezera būvēt atpūtas un rekreācijas centru. Vienā ēkā atrastos viesnīca, otrā - telpas konferenču un banketu rīkošanai un spa centrs ar baseinu un saunu. U. Rudzītis informē, ka dažādu iemeslu dēļ sākotnējie objekta būvniecības grafiki ir aizkavējušies un pašvaldība pārskatīs ar firmu "Mārtiņš VR" noslēgto nomas līgumu un precizēs atbilstoši pašreizējai situācijai. Pirmdien demontējamo objektu plāno apskatīt R. Sijāts. Par strādniekiem neizmaksātajām algām viņš neesot zinājis.

Komentāri 3

nodokļu maksātājs

Un kā tad ar obligāto nodokļu nomaksu valstij ??? Vai ir atcelti rakstiski darba līgumi un algas kartes? Tas ēriks par to negrib neko paskaidrot????
Valsts ieņemumu dienestam te ir darbs-uz priekšu!!!

pirms 13 gadiem, 2008.02.16 01:29

XXX

Ko nozīmē "algas kartes"?
Laikam esmu atpalicis no dzīves. :((

pirms 13 gadiem, 2008.02.16 21:34

to XXX

Sorry!
algas nodokļa karte!)))ja tas tik aktuāli!
zemāk minētais- atmiņas atsvaidzināšanai ērikam un tiem, kas algas saņem aploksnēs!
Iz " Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli" :
III. Algas nodokļa gada karte

18. Katrs Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs var saņemt vairākas kartes atkarībā no papilddarbu (ienākuma gūšanas vietu) skaita.

20. Kartē jāuzrāda
— personas vārds, uzvārds un kods;

— pastāvīgās dzīvesvietas adrese un kods;

— tās iestādes nosaukums, kas izsniegusi karti un izsniegšanas datums.

Grāmatiņa tiek apliecināta ar amatpersonas parakstu un attiecīgās iestādes zīmogu.

21. Karte ir derīga tikai vienā darbavietā (ienākuma gūšanas vietā) kalendāra gadam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

22. Karte jāiesniedz papilddarba vietā (ienākuma gūšanas vietā) pirms ienākuma gūšanas (saņemšanas) sākuma.


Kartē jāuzrāda ienākuma gūšanas laikposms un jāuzraksta paziņojums par algas nodokli, kuru nosūta nodokļu inspekcijai, un paziņojuma norakstu izsniedz ienākuma guvējam.


33. pants. Darba devēja atbildība

1. Par laikā neieturēto, nepilnīgi ieturēto vai budžetā nepārskaitīto nodokļu summām valsts finansu inspekcija uzliek soda naudu -150 procentus no attiecīgajam summām - un piedzen bezstrīda kārtībā.

2
3. Par paziņojumu, grāmatiņu un nodokļa karšu nenosūtīšanu valsts finansu inspekcijai darba devējam tiek uzlikts naudas sods piecu mēneša neapliekamo minimumu apmērā par katru nenosūtīto dokumentu.

4. Par tādu personu nodarbināšanu, kuras nav iesniegušas grāmatiņu vai gada karti, vai darba atļauju, izņemot 5. panta 2. punktā paredzētos gadījumus, darba devējam tiek uzlikta soda nauda desmit mēneša neapliekamo minimumu apmērā.

pirms 13 gadiem, 2008.02.17 01:59

Smiltene