Smiltenē piedzīs nodokļa parādus

Smiltenes pilsētas dome pirmo reizi nolēmusi rīkoties bargi, lai piedzītu no lielākajiem parādniekiem nekustamā īpašuma nodokli par ēkām vai zemi. Šo nodokli iekasē pašvaldības budžetā.

Četrām privātpersonām un divām juridiskām personām pašvaldība šīs nedēļas sākumā izsūtīs domes lēmumu, atgādinot parāda summu un brīdinot, - ja 30 dienu laikā nodokļa pamatparāds un kavējuma nauda netiks samaksāta, tiks uzsākts parāda bezstrīdus piedziņas process un lēmumu nosūtīs tiesu izpildītājam. Tas nozīmē, ka piedziņu vērsīs uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

 

Privātpersonu nodokļu parādi ir attiecīgi Ls 794,89; Ls 763,82; Ls 734,72; Ls 86,32. Firmas pašvaldībai ir parādā Ls 459,74 un Ls 391,33.

 

Smiltenes pilsētas domes juriste Sanita Mickeviča informē, ka agrāk pašvaldība sūtīja tikai brīdinājuma vēstules. "Taču parādu summa ir sakrājusies ievērojama, tāpēc dome spiesta rīkoties bargāk. Iedzīvotājiem jāzina ne tikai pieprasīt savas tiesības pret pašvaldību, bet arī pildīt pienākumu - samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Pašlaik sākam ar lielākajiem parādniekiem. Pamazām piedzīsim arī mazos parādus," brīdina S. Mickeviča.

 

Pašvaldība aicina tos iedzīvotājus vai firmas, kuras Smiltenē iekrājušas nekustamā nodokļa parādu, negaidīt brīdinājuma vēstuli, bet pašiem interesēties pilsētas domē. "Varam vienoties par samaksu bez piedziņas procedūras," sola S. Mickeviča. Jau ir konkrēts piemērs. Ar firmu, kura parādā bija vislielāko nodokļa summu, noslēgta vienošanās par pakāpenisku parāda nomaksu, neiesaistot tiesu izpildītājus.

Smiltene