Smiltenē pieminēja Brīvības cīņas un to varoņus

Smiltenē 11. novembrī norisinājās Lāčplēša dienai veltīti pasākumi - koncerts Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, tradicionālais lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Brīvības cīņās kritušo kareivju pieminekļa.

Foto autores: Evija Ziemiņa un Agita Ļeļeva

Smiltene