Smiltenē sākusies pirmīšu uzņemšana

Smiltenes pilsētas vispārizglītojošās skolas no 19. februāra sākušas skolēnu uzņemšanu 1. klasē 2008./2009. mācību gadā. Tas attiecas uz bērniem, kuri dzimuši 2001. gadā.

 

 

Dokumentus nākamo pirmklasnieku vecāki iesniedz gan Smiltenes Centra vidusskolā, gan Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā, vakar uzzināja "Ziemeļlatvija", aptaujājot abas skolas. Pilsētas deputāti šomēnes domes sēdē arī noteikuši izglītojamo skaitu 1. klasēs pašvaldības izglītības iestādēs 2008./2009. mācību gadā: Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā - ne vairāk kā trīs klašu komplekti; Smiltenes Centra vidusskolā - ne vairāk kā divi klašu komplekti (ne vairāk kā 35 skolēni abās klasēs kopā). Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem divas paralēlklases var veidot, ja izglītojamo skaits ir vismaz 30.

 

 

Gribētāju ir vairāk Smiltenes Centra vidusskolas direktore Ilze Vergina secina, ka gribētāju mācīties 1. klasē ir vairāk, nekā skola var uzņemt."Mums skolā ir sava sešgadīgo bērnu apmācības grupa, un abas pirmās klases jau veidojam uz šīs sešgadīgo grupiņas bāzes, kā arī no tiem bērniem, kuriem mūsu skolā mācās brāļi vai māsas," skaidro I. Vergina. Izskatot pārējos "pirmīšu" vecāku pieteikumus, vērā ņems bērnu dzīves vietas tuvumu Smiltenes Centra vidusskolai.Nesen pēc skolvadības aicinājuma jautājumu par pirmklasnieku uzņemšanu skatīja Smiltenes Centra vidusskolas vecāku padome.

 

 

Lūdz pārskatīt lēmumuŠodien tiksies Smiltenes pilsētas domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejā strādājošie deputāti. "Pēc Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas direktores Ineses Raiskumas lūguma komiteja pārskatīs domes lēmumu par izglītojamo skaitu Smiltenes pilsētas izglītības iestāžu 1. klasēs nākamajā mācību gadā," informē Smiltenes pilsētas pašvaldības kancelejas vadītāja Dina Kaupe. Šobrīd ir atklāts jautājums, cik 1. klases komplektu jaunajā mācību gadā būs Trīs pakalnu pamatskolā - divi vai trīs.I. Raiskuma rosina lēmumu pieņemt, pamatojoties uz minētajiem Ministru kabineta noteikumiem un katras skolas iespējām, galvenokārt to telpu lieluma un piemērotības izglītības procesam. "Svarīgi ievērot arī to, ka pašvaldība piešķir līdzekļus, lai uzturētu skolu telpas, un līdz ar to ir loģiska prasība, lai šīs telpas tiktu izmantotas un nestāvētu pustukšas," piebilst Trīs pakalnu pamatskolas direktore.

Smiltene