Smiltenes attīstību veicinās Eiropas naudas “injekcijas”

Smiltenes vēsturē aizvadītais 2008. gads tiks ierakstīts ar diviem lieliem notikumiem. Tā ir pilsētas jaunā bērnudārza atklāšana un pamatakmens ielikšana privātuzņēmēju daudzfunkcionālajam kompleksam Kalēju ielā, kurā atradīsies arī peldbaseins.

 

Neraugoties uz gaidāmo pašvaldības budžeta samazinājumu, Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis cer uz pilsētas attīstību arī 2009. gadā.

 

To sekmētu pašvaldības projekti, kuru īstenošanai paredzēts piešķirt daļu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma. Tie ir Eiropas Savienības fondu urbānās jeb pilsētvides attīstības prioritātes līdzekļi, kurus sadalīs starp 17 Latvijas pilsētām.

 

Ekonomiku veicinās Eiropas naudaNeskatoties uz grūto ekonomisko situāciju, Smiltenes pilsētas dome 2009. gadā cer realizēt vērienīgus projektus saistībā ar Raiņa ielas un Atmodas ielas komplekso rekonstrukciju, ieskaitot lietus ūdens kanalizācijas un trotuāru izbūvi un mazo sānieliņu rekonstrukciju.

 

 

"Tie ir vērienīgi projekti, kas pilsētā neļaus apsīkt ekonomiskajai darbībai. Valdība jau izlēmusi, ka šādiem projektiem, kas saistīti ar Eiropas fondiem un vērsti uz infrastruktūras attīstību, līdzfinansējums tiks dots," skaidro A. Mežulis.

 

Pašvaldības vadītājs piebilst, ka Eiropas nauda Smiltenei nākamajā gadā "iezīmēta" arī bērnudārza koka ēkas rekonstrukcijai Mētras ielā. Projekti tiks īstenoti arī izglītībā. Piemēram, Smiltenes Centra vidusskolā tiks nodrošināta materiālā bāze kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei.

 

Nākamo 2009. gadu kopumā A. Mežulis prognozē kā grūtu, jo samazināsies ieņēmumi Smiltenes pilsētas domes budžetā. Tas ietekmēs visas jomas, kas atrodas pašvaldības pārziņā: izglītību, sociālo jomu, pilsētas labiekārtošanu, sportu, kultūru un citas.

 

Smagi būs jāstrādā sociālajam dienestamPašvaldība vēl nav saņēmusi no valdības visus skaitļus, un ātrāk par februāri jauno budžetu nepieņems. "Taču mūsu grāmatveži jau vairākas reizes tikušies ar iestāžu vadītājiem, un viņi ar sapratni uztver, ka budžets visiem būs jāsamazina un naudas pietiks tikai iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai," skaidro domes priekšsēdētājs.

 

Papildu tam pašvaldībai par 15 procentiem jāsamazina algu fonds. Budžeta samazinājums ietekmēs arī iedzīvotājus, jo vietējā vara nevarēs finansēt visas jomas tādā pašā apjomā, kā līdz šim. Prioritāte joprojām paliks izglītība. Domes priekšsēdētājs prognozē, ka 2009. gadā vajadzēs palielināt finansējumu sociālajā jomā.

 

"Noteikti būs smagi jāstrādā sociālajam dienestam. Zinot, kāda ir ekonomiskā situācija, noteikti arvien vairāk būs cilvēku, kuri nokļūs maznodrošināto statusā un kuriem vajadzēs sociālo palīdzību," saka A. Mežulis. Viņš uzsver, ka prioritāte būs bērni un vecie vientuļie cilvēki.

 

Novēl saglabāt sīkstumuBažas un neziņu pašvaldības vadītājam rada arī 2009. gadā gaidāmā administratīvi teritoriālā reforma un novadu veidošana. Viņš pat pieļauj, ka otrajā pusgadā pēc vēlēšanām Latvijā var sākties pašvaldību maksātnespējas procesi.

 

Jaunajā gadā A. Mežulis novēl visiem saudzēt veselību, kā arī saglabāt latviešiem raksturīgo sīkstumu un neatlaidību, un, kaut būs grūti, nenolaist rokas un iet uz priekšu, domājot par bērniem un mazbērniem.

Smiltene