Smiltenes BJSS aicina audzēkņus un viņu vecākus izteikt viedokli

Lai noskaidrotu audzēkņu un vecāku viedokli par treniņu norisi, Smiltenes BJSS aicina aizpildīt elektroniskās aptaujas anketas. Anketēšanas mērķis ir caur priekšlikumiem pilnveidot un uzlabot sporta skolas darbību. 

Atsevišķi izstrādātas anketas:

Anketas lūgums aizpildīt un iesniegt līdz 5.martam.

Smiltene