Smiltenes deputātiem pirmo reizi uzdots mājas darbs 3

Katram Smiltenes pilsētas deputātam līdz nākamajai domes sēdei, kura notiks 7. aprīlī, jāsagatavo pamatots priekšlikums par izglītojamo skaitu Smiltenes pilsētas skolu 1. klasēs 2008./2009. mācību gadā.

 

11 deputātu viedokļi noteiks, cik 1. klašu nākamajā mācību gadā Smiltenē būs Trīs pakalnu pamatskolā un cik - Centra vidusskolā.Sagatavot pragmatisku priekšlikumu katram domniekam kā mājas darbu uzdeva Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis. Gadījums, kad pašvaldības vadītājs grib dzirdēt ikviena deputāta viedokli pirms pašvaldības lēmuma pieņemšanas, pilsētas domes sēdēs līdz šim nav bijis. "Jautājums par izglītojamo skaitu 1. klasēs ir ļoti nozīmīgs un skar lielu daļu pilsētas iedzīvotāju," skaidro A. Mežulis.

 

Zelta vidusceļa nebūsDeputātiem jāizlemj, kā starp abām pilsētas skolām sadalīt nākamos pirmklasniekus, rēķinoties, ka ik gadu viņu būs arvien mazāk. Ja tagad ir apzināti 84 bērni, kuri šogad 1. septembrī uzsāks mācības 1. klasē, tad nākamajos septiņos gados izglītojamo skaits Smiltenē saruks provizoriski par 25 procentiem, salīdzinot ar 2007. gadu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem divas paralēlklases vienā skolā var veidot, ja izglītojamo skaits ir vismaz 30. Trīs pakalnu pamatskola vēlas trīs 1. klases, Centra vidusskola - divas."Ir jāatrod kompromiss, lai varētu pastāvēt gan viena, gan otra skola ar noteiktiem klašu komplektiem un skolēnu skaitu, taču zelta vidusceļu mēs neatradīsim," secina A. Mežulis.

Ierosina korekcijas klasesTrīs pakalnu pamatskolas direktore Inese Raiskuma rosina lēmumu pieņemt, pamatojoties arī uz katras skolas iespējām, galvenokārt, to telpu lieluma un piemērotības izglītības procesam.Pirmdien Smiltenes domes deputāti izskatīja jau otro lēmuma projektu par izglītojamo skaitu 1. klasēs, jo iepriekšējo lēmumu lūdza pārskatīt Trīs pakalnu pamatskola, aicinot pašvaldību nopietni izvērtēt katras skolas iespējas. Jaunais variants ir noteikt Trīs pakalnu pamatskolā trīs 1. klases komplektus, Centra vidusskolā - divus 1. klases komplektus, tai skaitā vienu korekcijas klasi ar 10 skolēniem katrā skolā. Korekcijas klasi var atvērt ar mazāku bērnu skaitu, tādēļ šis lēmums Trīs pakalnu pamatskolai dotu iespēja atvērt trīs 1. klases.

 

 

Brīdina par varbūtēju kļūduPar šo lēmuma projektu domnieki pēc ilgām diskusijām tomēr nebalsoja. Smiltenes domes deputāte, Centra vidusskolas direktore Ilze Vergina kolēģus brīdināja, ka viņa nevar uzņemties atbildību savā skolā atvērt korekcijas klasi.I. Vergina skaidro, ka skolā sešgadīgo bērnu apmācības grupā šobrīd ir 14 audzēkņu un nevienam no viņiem nav vajadzības pēc korekcijas klases. "Korekcijas programma ir paredzēta bērniem, kuriem ir grūtības mācībās. Ir ļoti pārsteidzīgi skolotājiem izlemt, vai jau 1.klasē bērns ir apmācāms korekcijas klasē, jo var pieļaut neatgriezenisku kļūdu," deputātus brīdināja I. Vergina."Kāds būs deputātu viedoklis un balsojums, tāds būs arī lēmums," sēdē uzsvēra A. Mežulis

Komentāri 3

lasītāja

Žēl, ka Direktore Ilze Vergina izsakot apgalvojumus par ped. korekcijas klases atvēršanu ir klausījusies ko saka "viena tante",bet nav izlasījusi normatīvos dokumentus.Skolotājai, kas strādā ar pirmsskolniekiem, perfekti jāzina, ko varēs 1. klasē katrs viņas skolēns. Bērnam, kam ir kādas mācīšanās grūtības, daudz vieglāk būtu 1. klasē mācīties mazākā klasē, lai būtu ciešāks kontakts ar skolotāju un iespējama individuāla pieeja.Pie tam tas nav spriedums uz mūžu, jau pēc gada bērnu, kam sekmes izlīdzinājušās, var pārlikt citā klasē.Ped. kor. klasē skolēns nedrīkst mācīties ilgāk kā 3 gadus pēc kārtas, tātad 9. klasē viņam sen jau būs cita izgl. programma.

pirms 13 gadiem, 2008.03.17 11:44

akmentiņš

un tos pilsētas un apkārtējo apdzīvoto vietu bērnus, kuri neietilps šajā skaitā, pēc senās Spartas metodes? Jeb attīstīsim kukuļdošanu, kurš paspēja, kurš nepaspēja...?

pirms 13 gadiem, 2008.03.17 14:06

akmentiņš

Raksts tā kā par 1. klasi? Kur pirmskolnieku normatīvi?

pirms 13 gadiem, 2008.03.17 14:08

Smiltene